Ebeveynlerin Fiziksel Çevreye Yönelik Algısının Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeylerine Etkisi [Planning]
Planning. 2015; 25(3): 205-211 | DOI: 10.5505/planlama.2015.32932  

Ebeveynlerin Fiziksel Çevreye Yönelik Algısının Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeylerine Etkisi

Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Ebru Çubukçu
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir

Son yılların küresel ölçekte en önemli sağlık problemlerinden birisi olan çocuklarda obezite ile mücadelede, fiziksel aktivite düzeylerinin artırılması gerektiği vurgulanmakta, ancak yapılan çalışmalar bu gerekliliğin karşılanamadığını göstermektedir. Çocuklarda fiziksel aktiviteyi engelleyen birçok parametre üzerinde durulmaktadır. Yapılan çalışmalar net bulgular içermese de bu parametrelerden birisi fiziksel çevre değişkenleridir. Bu çalışmada, çocukların fiziksel aktivite düzeylerini etkilediği ileri sürülen algılanan fiziksel çevre özelliklerine odaklanılmıştır. Özel bir spor okulunda basketbol ve yüzme dersleri alan 9–12 yaş grubundaki 47 çocuk, konut yakın çevresinde gerçekleştirdiği farklı fiziksel aktivite şiddetlerinin belirlenmesi için, 7 gün boyunca akselerometre ve KKS aygıtı takmıştır. Algılanan fiziksel çevre özelliklerini belirlemek için katılımcı çocukların ebeveynleri, yaşadıkları mahallenin destinasyon yoğunluğunu, güvenliğini, estetik değerini ve aktivite olanakların, yapılandırılmış anket formu ile değerlendirmiştir. Çalışmanın istatistiksel bulguları, çocuğun konut yakın çevresinde gerçekleştirdiği farklı şiddetlerdeki fiziksel aktivite düzeyinin, ebeveyninin komşuluk birimine yönelik algısından etkilenmediğini göstermektedir. Örneğin mahallesini estetik ve güvenli bulmayan, mahallesindeki aktivite olanaklarını ve destinasyon yoğunluğunu yetersiz bulan ebeveynlerin çocukları ile diğer ebeveynlerin çocuklarının fiziksel aktivite düzeyleri istatistiksel açıdan farklılık göstermemiştir. Ancak, mekansal algı ve aktivite düzeyi arasındaki ilişkisizliğe yönelik herhangi bir genellemeye varılmadan önce ilgili literatürdeki çalışmalardaki bulanık sonuçlar ve bu çalışmadaki yöntemsel eksiklikler (sınırlı örneklem sayısı ve mekansal algının ölçümüne yönelik) dikkatle irdelenmelidir. Bu yönüyle bu araştırma, konu hakkında daha çok çalışma yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, çalışmada birey davranışını izlemede kullanılan yeni yöntem bundan sonraki çalışmalara ilham verebilecektir. Çalışmada tarif edilen yöntemin farklı mekanlarda farklı fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyleri içeren daha geniş örneklem gruplarıyla tekrar edilmesi yararlı olacaktır. Çalışmada uygulanan yöntemin mekansal davranışı belirlemede, kentsel tasarım ve planlama disiplinlerinde kullanılabilirliği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akselerometre, coğrafi bilgi sistemleri, çocuklarda fiziksel aktivite, komşuluk birimi, küresel konumlanma sistemi.


The Effect of Perceived Physical Environment on Children’s Physical Activity

Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Ebru Çubukçu
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir

Childhood obesity is one of the most important and global public health problems of the recent years. Although, to overcome increasing childhood obesity, increasing the physical activity levels is recommended. Yet, the scientific research showed that is not the case. Researchers have focused on many parameters that could prevent physical activity.,Although there is no clear evidence, it has been repeatedly claimed that, physical environment is one of the many parameters that could prevent or encourage physical activity. This study focused on perceived physical environmental parameters that were asserted as influential on children’s physical activity levels. 47 children who were engaged in a private sports school’s basketball and swimming classes wore accelerometer and GPS devices for 7 days to provide data on their activities. Parents were asked to evaluate their neighborhood’s destination density, safety, aesthetics and activity facilities by a survey. Thus, the perceived physical environmental variables were defined. The statistical findings showed that there are no statistically significant relation between children’s physical activity levels and perceived determinants of neighborhood. Methodological limitations regarding the sample size and evaluation of spatial perception may have produced this result. More research are on call. The influences of physical environmental characteristics on physical activities are not clear yet. To remove the lack of producing physical activity supportive spaces on urban design literature, it’s important to do research this topic with improved methodology and with a sufficient sample size. Besides, this new methodology could inspire future research on individual behaviors in urban space.

Keywords: Accelerometer, geographic information systems, children’s physical activity, neighborhood; geographic positioning systems.


Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Ebru Çubukçu. The Effect of Perceived Physical Environment on Children’s Physical Activity. Planning. 2015; 25(3): 205-211

Sorumlu Yazar: Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.