İstanbul'da suça sürüklenen çocukların yaşadığı mahallelerde arazi değerleri [Planning]
Planning. 2014; 24(3): 182-188 | DOI: 10.5505/planlama.2014.21939  

İstanbul'da suça sürüklenen çocukların yaşadığı mahallelerde arazi değerleri

Ufuk Altunbaş
Beyoğlu Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Ve Tasarım Müdürlüğü, İstanbul

Kent yöneticileri, yaşanabilir kentler meydana getirme vizyonundan bahsedebilmeleri için öncelikle suç ve suçlu kavramlarını temel sorun olarak göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu çerçevede yaşanabilir kentler oluşturmanın ilk ayağı bir yönetim misyonu olarak günümüz çocuklarının geleceğin suçluları olmasının önüne geçilmesidir. Dolayısıyla çocukların yetişkinlere oranla çevresel faktörlerden daha fazla etkilendikleri gerçeği göz önünde bulundurularak, suç önleme çalışmalarında çocuklar açısından odaklanılması gereken, suçun işlendiği mekandan çok çocuğun yaşadığı mekan olmalıdır. Ancak kentin yerlileri tarafından gösterilen ön yargı ile ötekileştirilen çocuklar, kentin belirli bölgelerinde yaşamak suretiyle dışlanmaktadır. Yaşanan mekansal dışlanma aynı zamanda, mekanın ekonomik değerine de belirgin biçimde yansımaktadır. Bu makale, söz konusu mekansal dışlanma ile mekanın ekonomik (arazi) değeri arasındaki ilişkinin paralellik arz edip etmediğini sorgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: suç, çocuk, suça sürüklenen çocuk, arazi değeri, İstanbul


Price value of urban land in delinquents' neighbourhood in İstanbul

Ufuk Altunbaş
Beyoglu Municipality, Urban Regeneration And Design Offices, Istanbul

Considering the fact that crime rates and criminals must be taken as source matters before all else, if it’s necessary for creating a vision of more suitable cities for living by city administrators being the main decision makers. First step for achieving spacious surroundings for urban space is to prevent any unpleasant possibility such as children included in current generation turning into a criminal in the future. It’s known that enviromental factors may affect children more than adults; therefore, the main focus on most of the crime preventing study cases must deal with the surroundings of the children rather than where the crime itself has been committed. However, prejudiced manners and behaviors of local citizens might alienate children, casting them out of certain urban areas. In the end, spatial-origined casting out evidently leaves an influence for price value of urban land. This case study evaluates any relevant correlation between spatial-origined casting out and the price value of urban lands.

Keywords: crime, child, delinquent, land price, Istanbul


Ufuk Altunbaş. Price value of urban land in delinquents' neighbourhood in İstanbul. Planning. 2014; 24(3): 182-188

Sorumlu Yazar: Ufuk Altunbaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.