Rüzgar Enerjisi Çatışması: Kırsal Alanlar ve Rüzgar Enerjisi-Karaburun Deneyimi [Planning]
Planning. 2018; 28(1): 15-24 | DOI: 10.14744/planlama.2018.21043  

Rüzgar Enerjisi Çatışması: Kırsal Alanlar ve Rüzgar Enerjisi-Karaburun Deneyimi

Zeynep Özçam
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Son yıllarda, enerji kaynaklı çevre sorunları temelli küresel kaygıların bir sonucu olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi büyük önem kazanmıştır. Yenilenebilir enerjilerin arasında rüzgar enerjisinin, uygulanabilir ve karşılanabilir bir seçenek olduğundan dikkate değer bir yeri vardır. Buna bağlı olarak, tüm dünyada başlıca ulusal ve uluslararası politikalar rüzgar enerjisini yatırımlarını desteklemeye, rüzgar enerjisi tesisleri de büyüyen bir oran ile artmaya başlamıştır. Aynı şekilde Türkiye’de de, rüzgarın enerji sağlayan elverişli bir yerli kaynak olması, rüzgar enerjisi politikalarının önem kazanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, devlet destekli yatırımlar artmaya ve rüzgar enerjisi tesisleri de özellikle kırsal alanlarda yayılmaya başlamıştır. Fakat, rüzgar enerjisinin kırsal alanlarda yayılımı, hem rüzgar enerjisi ve uygulanmasında hem de kırsal alanların gelişmesinde önemli bir konu haline gelmiştir. Bu yatırımlar çevre dostu olsa da, büyük ve yapılaşmamış alan gereksinimleri nedeniyle, bozulmamış doğal ve kırsal alanlara nüfuz etmeye ve sürdürülebilir kalkınmanın bir diğer temel bileşeni olan bu doğal ve kırsal alanlar için önemli bir sorun teşkil etmeye başlamıştır. İzmir’in kırsal özelliklerini halen korumakta olan Karaburun ilçesi de büyük ölçekli rüzgar enerjisi yatırımlarının önemli hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İzmir’in çeperde konumlanan ilçelerinden biri olan Karaburun, yüksek rüzgar potansiyelinin yanı sıra bölgenin konumu ve kırsal karakteri ile yeni rüzgar enerjisi yatırımları için iyi bir potansiyel sunmaktadır. Dolayısıyla alanın kırsal karakteri hızla genişleyen yatırımların baskısına altında yeni bir tehditle karşı kaşıya kalmaktadır. Bu durum hem Karaburun’da doğal ve kırsal alanlar için önemli bir problem oluşturmakta hem de Karaburun’un geleceği için çelişkili bir durum yaratmaktadır.
Hem rüzgar enerjisinin önemli bir enerji kaynağı olması, hem de kırsal alanların korunması gereken varlıklar olarak ele alınması bakımından, rüzgar enerjisi çatışması çözülmeyi bekleyen önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem teknik hem de sosyal açıdan sorunu değerlendirerek çatışmaların doğasını anlamak, çatışmanın çözümü için en etkili yolların seçimini sağlayarak çözüme katkıda bulunabilir. Bu çalışmanın amacı, kırsal alanda rüzgar enerjisi kaynaklı yaşanan problemleri daha derinden anlamak ve sürecin neden olduğu çatışmanın arkasındaki temel nedenleri ortaya çıkarmaktır. Bu sayede, Karaburunda rüzgar enerjisi süreçlerinde yaşanan problemlerin neden ortaya çıktığı ve bu problemlerin hem rüzgar enerjisi geleceği hem de kırsal alanların geleceği açısından en iyi şekilde nasıl minimize edileceği veya çözülebileceği sorularını cevaplamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar enerjisi, Kırsal alanlar, Rüzgar Enerjisi Çatışması, Çatışma çözümü


Wind Farm Conflict: Rural Areas and Wind Energy-The Karaburun Experience

Zeynep Özçam
Middle East Technical University

In recent years, energy production from renewable energy sources has gained great importance as a result of global concerns based on energy-related environmental problems. Among these, wind energy has remarkable place as it is viable and affordable. Accordingly, the national and international policies around the world began to support wind energy. Likewise in Turkey, wind energy policies have gained importance as wind emerges as a favourable domestic resource which gives the opportunity to Turkey for providing energy for its developing country. Therefore, state-supported investments started to increase and wind energy facilities started to spread especially in rural areas. However, this became an important issue; although these investments are environmentally friendly, they started to intrude into natural and rural areas because of being in need of large and vacant land and they became a major problem for these naturally important areas. Karaburun district of Izmir, which is still preserving its rural characteristics, is facing a similar challenge as being one of the major targets of large-scale wind energy investments. Karaburun offers a good potential for new investments because of its peripheral location and rural character as well as high wind potential. Hence, rural character of the area is under threat because of the pressures of rapidly expanding investments. This creates an important problem for natural and rural areas and creates a conflicting situation for the future of Karaburun.
As wind energy is considered as an important resource and as rural areas are considered as assets to be protected, wind farm conflict becomes an important problem waiting to be solved. Understanding the nature of the problem in terms of both technical and social aspects can contribute to the solution by enabling selection of most effective ways for conflict resolution. The purpose of this study is to understand the problems more deeply and to reveal the root causes behind the major controversy experienced in the area. By this, it is aimed at answering why the problems emerged in Karaburun in wind farm development processes and how this problems can be minimized or resolved for both the future of wind energy and rural areas.

Keywords: Wind Energy, Rural Areas, Wind Farm Conflict, Conflict Resolution


Zeynep Özçam. Wind Farm Conflict: Rural Areas and Wind Energy-The Karaburun Experience. Planning. 2018; 28(1): 15-24

Sorumlu Yazar: Zeynep Özçam, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.