Elektronik Devletin Çevresel Ve Sosyal Etkileri: İran Örneği [Planning]
Planning. 2014; 24(3): 131-138 | DOI: 10.5505/planlama.2014.18480  

Elektronik Devletin Çevresel Ve Sosyal Etkileri: İran Örneği

Torkan Borna
İstanbul Teknik Üniversitesi,mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, Turkey

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), toplumların yönetim sistemlerini değiştirmeye devam etmektedir. Teknolojinin bu yeni altın çağında; siber alem (özellikle internet) hükümetlerin yönetim sistemlerini büyük ölçekte değiştirmiştir. Elektronik devlet (e-develt), insanların yaşam yeri, sosyal durumu ve cinsiyetlerinden bağımsız olarak onların ihtiyacını karşılamak üzere bir çözüm haline gelmiştir.
Bu makale, Iran’daki e-devletin kullanım sürecini ele alarak e-devlet kavramı üzerinde bir değerlendirme sunmaktadır. Amaç, siyasi olarak ülkeler arasında kritik pozisiyonu olan ve aynı zamanda gelişmekte olan bir ülkede, Elektronik devletin ve bilgi ve iletişim teknolojileri kavramının kentsel, çevresel ve sosyo-kültürel etkilerini değerlendirmektir.
Anahtar kelimeler: Elektronik Devlet, bilgi ve iletişim teknolojileri, Kentsel yönetim stratejileri, Çevresel değişimler, Sosyo-kültürel gelişmeler, Iran.

Anahtar Kelimeler: ELEKTRONİK DEVLETİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ: IRAN ÖRNEĞİ


Electronic Government, Its Environmental And Social Effects: Case Of Iran

Torkan Borna
Istanbul Technical University,architecture Faculty, City And Regional Planning, İstanbul,turkey

Information and Communication Technology (ICT) has changed and continues to change the managing systems of societies. In this new Golden Age of technology, cyberspace, especially the Internet, has changed governments’ management systems in large scales. E-government has become a path toward a solution for the government to meet people’s needs, which are independent of their gender, their living place and social situation.
In this article, the aim is to assess electronic government and its effect on management and planning organizations or other institutions to evaluate the range of development and Sociocultural changes in a country with a critical political situation.
This article prepares a view over the concepts related to the e-government phenomenon and reviews the e-government being used in Iran.
Keywords: Electronic Government, urban management strategies, sociocultural changes, Iran.

Keywords: ELECTRONIC GOVERNMENT, ITS ENVIRONMENTAL AND SOCIAL EFFECTS: CASE OF IRAN


Torkan Borna. Electronic Government, Its Environmental And Social Effects: Case Of Iran. Planning. 2014; 24(3): 131-138

Sorumlu Yazar: Torkan Borna, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.