Yayalatrma Yoluyla Bir Belediye Eliyle Ticari Soylulatrma Giriimine Yerel Dkkn Sahiplerinin Bak [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 345-360 | DOI: 10.14744/planlama.2021.14238

Yayalatrma Yoluyla Bir Belediye Eliyle Ticari Soylulatrma Giriimine Yerel Dkkn Sahiplerinin Bak

Meri Krmz
Sosyoloji Blm, Ondokuz Mays niversitesi nsan ve Sosyal Bilimler Fakltesi, Samsun, Trkiye

Bu makale Trkiyede Samsun'da alveri caddesi yeniden canlandrlmas ve yayalatrlmasnn karlkl etkileimini almaktadr. stiklal Caddesininyerelde iftlik Caddesi olarak tannyoryayalatrma yoluyla yeniden canlandrlmas, belediyenin projesini desteklemek iin ticari bir dernek kuran yerel dkkn sahiplerince bata olumlu karlanmtr. Ancak yayalatrma yoluyla yeniden canlandrmann fiziksel sonucu betonlatrma ve cadde boyunca apartman cephelerinin trdeletirilmesi olmutur. Proje caddede toplumsal ortamn yitirilmesine ve bir ekonomik gerilemeye neden olmutur. Caddedeki aile iletmelerinin miraslar bu olumsuz sonucun ana nedeni olarak, yukardan aaya uygulamay eletirmilerdir. Bu eletiriyi yantlamak ve Samsunun sosyete caddesinin yeniden canlandrlmasnda neyin yanl yapldn anlamak iin, bu alma yerel dkkn sahiplerinin eletirilerini zmlemitir. On be derinlemesine yerel dkkn sahibi grmesi, bir ulus ar gmen yaayan grmesi ve dkkn saymlar nemli sorunlar aa karmtr. Bunlar sanayisizleme, banliyleme ve yakn uzaklklarda alveri merkezlerinin almas ve ek olarak, 2010lardan sonra Ortadoulu gmenlerin geliiyle sonulanan kent merkezindeki sosyo-demografik deiimlerdir. Bu aratrma yaknda alveri merkezlerinin e zamanl almasnn marka dkknlar ve mterileri oradan uzaklatrarak, caddenin bozulmasn arttrdn ileri srmektedir. Yayalatrma yalnzca buzdann tepesi olsa da, gnah keisi yaplm ve tersine evrilmitir. Bu alma grnte iyi olan kentsel planlama uygulamalarnn balama bal olarak, beklenmedik sonular yaratabileceini gstererek, planlanan meknlarn gerekte yaanan meknlarla her zaman rtmeyebilecei dncesini vurgulamay amalamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Alveri caddelerinin ekosistemi, yayalatrma, siyasal merkezileme, alveri merkezleri; banliyleme; ulus tesi gmenler.

Local Shopkeepers Perspectives on an Attempt for Municipally-led Commercial Gentrification Via Pedestrianization

Meri Krmz
Department of Sociology, Ondokuz Mays University Faculty of Human and Social Sciences, Samsun, Trkiye

This paper studies the interplay between shopping street revitalization and pedestrianization in Samsun in Turkey. The revitalization via pedestrianization of stiklal Streetknown in the vernacular as iftlik Streetwas first welcomed by the local shopkeepers who formed a merchants association to support the municipal project. Yet the physical outcome of pedestrianizationled revitalization was the concretization and homogenization of facades throughout the street. The project caused a loss of social atmosphere and an economic downturn on the street. The successors of family businesses on the street criticized the top-down implementation as the main cause of this negative outcome. To answer this criticism and to understand what was done wrong in the revitalization of Samsuns high street, this study analyzed local shopkeepers criticisms. Fifteen in-depth local shopkeeper interviews, one transnational migrant resident interview, and walking censuses revealed significant issues. These were deindustrialization, suburbanization, and opening of shopping malls in close distances as well as the sociodemographic changes in the city centre finalized by the arrival of Middle Eastern migrants after the 2010s. This research suggests that the simultaneous opening of shopping malls nearby heightened the streets deterioration by pulling away branded shops and customers. Pedestrianization, while being only the tip of the iceberg, was used as a scapegoat, and reversed. This study aims to emphasize the idea that conceived spaces might not always overlap with the lived spaces by showing that urban planning practices that are good at face value might create unexpected outcomes depending on the context.

Keywords: Ecosystem of shopping streets, pedestrianization, political centralization, shopping malls; suburbanization; transnational migrants.

Meri Krmz. Local Shopkeepers Perspectives on an Attempt for Municipally-led Commercial Gentrification Via Pedestrianization. Planning. 2022; 32(3): 345-360

Sorumlu Yazar: Meri Krmz, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale