Trkiyedeki BBS2 Blgelerini Lojistik Firmalarnn Datm Sistemleri ile Tekrar Dnmek [Planning]
Planning. 2015; 25(2): 122-133 | DOI: 10.5505/planlama.2015.09719

Trkiyedeki BBS2 Blgelerini Lojistik Firmalarnn Datm Sistemleri ile Tekrar Dnmek

Adem Sakarya1, Glden Erkut2, Yiit Evren1
1Yldz Teknik niversitesi, Mimarlk Fakltesi, ehir Ve Blge Planlama Blm, stanbul, Trkiye
2stanbul Teknik niversitesi, Mimarlk Fakltesi, ehir Ve Blge Planlama Blm, stanbul, Trkiye

Bu makalede, Trkiyede mevcut kademelenme sistemi olan BBS2 yapsnn, Trkiyede yer alan lojistik firmalarnn datm sistemleri ile karlatrlmas amalanmaktadr. Bu karlatrma, kentsel kademelenme kavram temel zemin alnarak yaplmaktadr. Kentsel kademelenme kavram ile ilgili kuramlar ilk olarak neo klasik dnemde ortaya konulmu daha sonra liberal dnemde gelitirilmitir. Bu kuramlarn farkl yaklamlara, varsaymlara sahip olmasna ramen tmnde ortak olarak nfus ve alan arasnda gl, pozitif bir korelasyonun olduu grlmektedir. Bu korelasyon deeri, almada BBS2 ile nc parti lojistik firmalarnn (3PL) datm alarnn karlatrlmasnda bir ara olarak kullanlmaktadr.
almada, Avrupa Birlii uyum yasalar kapsamnda gelitirilen zelde BBS2 ve genelde statistiki Blge Birimleri Snflandrmas incelenmekte ve BBS2 yapsnn kademelenme kuram ile ilikisi kurulmaktadr. Ayrca, BBS2 yapsnn oluum sreci sorgulanarak deerlendirmeler yaplmaktadr. almann dier bir temel konusu olan lojistik sektr ile ilgili genel bir ereve izilip, lojistik kavramnn deiimi ve i dnyasndaki kullanm aklanmaktadr. Bunun yannda, lojistik sektrnde yer alan 3PL firmalarnn yapsna ve datm a zelliklerine deinilmekte ve Trkiyede yer alan 3PL firmalarnn, alma erevesinde drd ile yaplan yar yaplandrlm grmeler deerlendirilmektedir.
almann sonucunda, BBS2 ve firmalarn datm alarnn korelasyon katsaylar karlatrlmakta, kademelenme kuramna uygunluklar deerlendirilmektedir. Sonuta, firmalarn datm a yaplarnn BBS2 sistemine gre kademelenme kuramna daha uygun olduu grlmektedir. BBS2 ile firmalarn datm a arasndaki bu farklln nedenleri, oluturulan younluk haritalar ile incelenmekte ve temel farklln merkez ve etki alan snrlarnn belirlenmesinde olduu grlmektedir.

Anahtar Kelimeler: BBS2, lojistik, kentsel kademelenme, 3PL, korelasyon

Rethinking Nuts2 Regions in Turkey with Logistic Firms Distribution Systems

Adem Sakarya1, Glden Erkut2, Yiit Evren1
1Yldz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, stanbul, Turkey
2stanbul Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, stanbul, Turkey

In this paper, comparison of present urban hierarchy system, NUTS2, and logistic firms distribution systems in Turkey is aimed. This comparison is made by taking urban hierarchy concept as base. The first theories about urban hierarchy concepts had been built in neo classical era and after they were developed in liberal era. Although, these theories have different approaches, assumptions, it is commonly mentioned that there is a strong positive relation between population and area. This correlation value is used in the paper as an instrument in comparison NUTS2 and third party logistic (3PL) firms distribution system.
In the study, generally NUTS and particularly NUTS2 that were developed within the context of European Union cohesion policy are examined and NUTS2 is associated with urban hierarchy theory. Moreover, some evaluations are made by investigating the establishment process of NUTS2. There is a general framework about the other concept of this study; logistic. Development, changing of logistic concept and using of logistic in business world are explained. Also, structure and distribution system of 3PL firms are mentioned and semi structured interviews with four 3PL firms in Turkey are evaluated to understand these structure and distribution system.
In conclusion, correlation coefficients of NUTS2 and firms distribution systems are compared, their suitability to urban hierarchy theories are evaluated. Eventually, it is seen that firms distribution systems are relatively suitable to urban hierarchy compared to NUTS2. Reasons of the differences between NUTS2 and firms distribution systems are examined by density maps, and it is seen that main differences originate form determination of centers and tributary area borders.

Keywords: NUTS2, logistic, urban hierarchy, 3PL, correlation

Adem Sakarya, Glden Erkut, Yiit Evren. Rethinking Nuts2 Regions in Turkey with Logistic Firms Distribution Systems. Planning. 2015; 25(2): 122-133

Sorumlu Yazar: Adem Sakarya, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale