Komuluk Birimi leinde Yapl evreyi Biimlendiren Planlama Kararlarna likin Sonularn llmesine Ynelik ok Deikenli Bir Yntem nerisi [Planning]
Planning. 2018; 28(3): 328-347 | DOI: 10.14744/planlama.2018.07379

Komuluk Birimi leinde Yapl evreyi Biimlendiren Planlama Kararlarna likin Sonularn llmesine Ynelik ok Deikenli Bir Yntem nerisi

Kadriye Burcu Yavuz Kumlu1, ule Tde1, Ruen Kele2
1Gazi niversitesi, Mimarlk Fakltesi, ehir ve Blge Planlama Blm, Ankara
2Ankara niversitesi, Siyasal Bilgiler Fakltesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi Blm, Ankara

Kentler, gnlk yaantnn temellerini oluturan sosyoekonomik etkinliklerin sregeldii yap, evre ve insandan oluan sistemler btndr. Kenti oluturan sistemlerin btnlnn salanmas, gnlk yaamn devamllnn da salanabilmesi iin gerekletirilmesi gereken sosyoekonomik etkinliklerin srekliliinin salanmas iin nemlidir. Bu erevede, sz geen sosyoekonomik etkinlikler, kentlerin yapl evresi kapsamnda gerekletirilir. Kent planlamas da kentin yapl evresini biimlendiren en nemli aralardandr. Planlama yoluyla mekna ilikin olarak alnan arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarmna ilikin kararlar, iinde yaadmz yapl evreyi biimlendiren kararlardr. Yaadmz yapl evre de insanlarn gnlk yaantsn dorudan etkileyebilme kabiliyetine sahiptir. Bu etkinin derecesini tespit edebilmek amacyla gerekletirilecek almalarda yapl evrenin biimlenmesinde rol olan planlama kararlarna ilikin sonularn llmesi gerekmektedir. Dolaysyla bu almayla; arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarmna ilikin planlama kararlaryla biimlenen yapl evrenin mevcut durumunun; srasyla kullanm eitlilii, younluk durumu ve belirlenen komuluk birimi tasarm ltlerinin salanp-salanmadna ynelik sonularnn ele alnarak llmesine ilikin bir yntem nerisi gelitirilmitir. Gelitirilen yntem, komuluk birimi leindeki yapl evrenin arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarm erevesinde niceliksel balamda analizinin nasl yaplabileceine ilikin varsaymsal (hypothetical) bir rnek zerinde aklanmtr. Bu yntem, esnek bir yapya sahip olduundan farkl komuluk birimlerinde, farkl alt-ltler ele alnarak uygulanabilir. Bylelikle yapl evrenin arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarm dorultusundaki mevcut durumu tespit edilerek, yapl evreyle kentlilerin ulam tercihleri, salk durumlar (obezite, ruh sal vb.), konut yer seimi, toplumsallk bilinci ve aidiyeti gibi olduka geni bir yelpazede yer alan eitli olgular arasndaki iliki belirlenebilecei gibi arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarm erevesinde yapl evrenin sosyal, evresel ve ekonomik srdrlebilirlie etkisi de tespit edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Karma arazi kullanm, komuluk birimi tasarm; planlama kararlar; yapl evre; younluk.

Proposal of a Multivariate Method to Measure the Results of Planning Decisions Which Shape the Built Environment on the Neighborhood Unit Scale

Kadriye Burcu Yavuz Kumlu1, ule Tde1, Ruen Kele2
1Gazi University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Ankara, Turkey
2Ankara University, Faculty of Political Science, Department of Political Science and Public Administration, Ankara, Turkey

Urban areas are considered as the integrated systems which are consisted of structures, environment and people, as well as they are holding the socio-economic activities that constitute the fundamentals of the everyday life. Providing the integration of the systems, which constitute the urban areas is significant in the sense that providing the maintenance of the daily life. In this context, the places, where aforesaid socioeconomic activities going on are the components of the built environment in the urban areas. Urban planning within this sense is conceived as the most important tool, which shape the components of the urban built environment. Land use, density and neighbourhood design decisions related with the urban space have a crucial role in structuring the built environment where we are living in and the built environment has the ability of directly affecting the daily life of its inhabitants. In order to determine these effects, it is required to measure the components, which shape the built environment. In this context, a method on the neighbourhood unit scale has been proposed to enable researchers to analyse numerically the built environment within the scope of land use diversity, density situation and whether the certain neighbourhood design criteria are provided, which are the results of the planning decisions related with land use, density and neighbourhood design, respectively. This proposed method could be applied to different neighbourhoods, by considering various sub-criteria. Hereby, existing situation of the built environment, in the context of land use diversity, density and neighbourhood design could be analysed numerically. Therefore, it would be possible to determine whether there is a correlation among the obtained results with the travel behaviour, medical condition (as obesity, mental health etc.), household residential choice, sense of community and place attachment etc. of the inhabitants. As well, it would be possible to confirm if there is a relation between the results of the planning decisions in the sense of land use, density and neighbourhood design characteristics of the built environment with social, environmental and economical sustainability.

Keywords: Mixed land use, neighborhood unit design; planning decisions; built environment; density.

Kadriye Burcu Yavuz Kumlu, ule Tde, Ruen Kele. Proposal of a Multivariate Method to Measure the Results of Planning Decisions Which Shape the Built Environment on the Neighborhood Unit Scale. Planning. 2018; 28(3): 328-347

Sorumlu Yazar: Kadriye Burcu Yavuz Kumlu, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale