Bahçelievler Millet Bahçesi Katılımcı Tasarım Uygulamasında Bir Aktör Olarak Üniversite: Katılım Merdiveni Üzerinden Bir Değerlendirme [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-04875 | DOI: 10.14744/planlama.2021.04875  

Bahçelievler Millet Bahçesi Katılımcı Tasarım Uygulamasında Bir Aktör Olarak Üniversite: Katılım Merdiveni Üzerinden Bir Değerlendirme

Ufuk Küçükyazıcı, BERKAY OSKAY, Evrim Töre, Zeynep Ayşe Gökşin, YASEMİN Erkan Yazıcı, AYŞENUR HİLAL IAVARONE, Şeyda Şen
İstanbul Kültür Üniversitesi

Katılımcı tasarım süreçleri, toplumun her kesimi için yaşadıkları çevrenin tasarımı, geliştirilmesi ve dönüşümü üzerine karar alma sürecine dâhil olmalarına olanak tanıyan uygulamaları içermektedir. Yaratılan demokratik ortam içinde planlama ve tasarım aşamaları, profesyonel mimar, plancı ve tasarımcıların bilgi, beceri ve kaynaklarıyla yerel toplulukların bilgi, beceri ve kaynaklarının birleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Katılımcı süreçlerde farklı aktörlerin etkileşimi açısından çok boyutlu bir yapılanma oluşmakta, gerçek katılımın sağlanabilmesi için üniversitelerin tarafsız aktörler olarak önemli bir rolü bulunmaktadır.
Katılımcı tasarım süreçlerini açıklayan merdiven metaforları bu süreçte yer alan paydaşların rollerini ve katılımın hangi durumlarda ortaya çıktığını aşamalarıyla tanımlamaktadır. Söz konusu katılım merdivenleri hem farklı coğrafyalarda, farklı ölçek ve kapsamdaki pratikleri içermekte hem de toplulukların sözde katılım ile gerçek katılım arasında geniş bir yelpazedeki deneyimlerini basamak basamak sunarak tartışmaya ve değerlendirmeye açmaktadır.
Türkiye’nin özgün koşulları tasarım ve planlamada katılımcı süreçlere de kuşkusuz yansımakta, yerel koşullar bazında katılımcı tasarım açısından da farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de üniversitelerin tarafsız aktörler olarak yer aldıkları katılımcı tasarım uygulamaları görülmektedir. Ancak, formel eğitim kapsamında yürütülen katılımcı uygulamalar açısından deneyim zemininin yeterince güçlü olmadığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Bahçelievler Belediyesi iş birliğinde Bahçelievler Millet Bahçesi’nin katılımcı bir süreç ile yeniden tasarlanmasına yönelik bir uygulama gerçekleştirilmiş ve bulgular, katılım merdiveni yardımıyla değerlendirilmiştir. Üç dönemde tamamlanan bu çalışmada belediyenin çekinceleri ve pandemi sebebiyle katılım basamakları açısından katılımsızlık ve sözde katılım arasında kalan bir uygulama ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Katılımcı tasarım, Katılım merdiveni, Paydaş, İş birliği, Üniversite


University as an Actor in Bahçelievler Millet Bahçesi Participatory Design Practice: An Evaluation via Ladder of Participation

Ufuk Küçükyazıcı, BERKAY OSKAY, Evrim Töre, Zeynep Ayşe Gökşin, YASEMİN Erkan Yazıcı, AYŞENUR HİLAL IAVARONE, Şeyda Şen
İstanbul Kültür University

Participatory design process includes practices that enable all segment of society to participate in decision-making about design, development, and transformation of their environment. In the democratic environment, planning and design stages are carried out by combining the knowledge, skills and resources of professional architects, urban planners, designers, and local communities. In the participatory processes, a multi-dimensional structure is formed in terms of the interaction between different actors and universities as neutral actors have an important role to ensure real participation.
Ladder metaphor for citizen participation in design process defines the roles of the stakeholders and the situations in which participation occurs. The ladder of participation includes practices of different scales and scopes in different geographies. It represents and discusses wide range of experience levels in-between symbolic participation and real participation.
In Turkey, participatory design practices undoubtedly reflect the national circumstances and different approaches emerge based on them. In recent years, participatory design practices began to gain importance in Turkey. However, these experiences do not establish a firm ground in terms of participatory practices carried out within the scope of formal education. In this context, a case study was conducted to redesign the Bahçelievler Millet Bahçesi in cooperation with the Istanbul Kultur University Department of Architecture and Bahçelievler Municipality and the findings are evaluated in light of the ladder of participation. The study was completed in three stages and a practice in-between non-participation and symbolic participation has emerged due to the hesitations of the municipality and the pandemic.

Keywords: Participatory design, Ladder of participation, Stakeholder, Cooperation, University
Sorumlu Yazar: Ufuk Küçükyazıcı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.