Public; Up in the Air or in the Ordinal Scale [Planning]
Planning. 2017; 27(2): 141-151 | DOI: 10.14744/planlama.2017.02486

Public; Up in the Air or in the Ordinal Scale

Meriç Demir Kahraman, Handan Türkoğlu
Department of Urban and Regional Planning, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

The terms “public sphere” and “public space” are often used interchangeably in academic and daily language. However, there are important differences in how the term “public” is conceptualized in the social and spatial sciences. Iveson (2007) frames these distinct conceptualizations as the “procedural and topographical” approaches. In the topographical approaches, “public” is considered “a specific kind of place” in a city, and can be coloured on a given map as a “public space”. On the other hand, procedural approaches describe the “public” in reference to “any place” used for “collective action and debate” using the term “public sphere”. Thus, as a further step beyond this confusion, this paper aims to establish common ground and explore the similarities and differences between these two terms, offering a multi-disciplinary interpretation of them. Based on the assumption that the city and the public are socio-spatial phenomenona, as the main contribution of this study we introduce an in-depth theoretical study combining the insights of both approaches to better decode, design and defend the public spaces of our cities.

Keywords: public sphere, public space, topographical and procedural approaches, urban planning and design.

Kamusal; Alan / Mekan

Meriç Demir Kahraman, Handan Türkoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul

Kamusal alan ve kamusal mekân terimleri, günlük ve akademik ifade biçimlerinde çoğunlukla birbirinin ikamesi olarak kullanılan kavramlardır. Esasen bu kullanım Türkçe’ye özgü bir durum değildir; Batı literatürü temelinde gelişen kamusal alan (public sphere) ve kamusal mekân (public space) terimlerinin İngilizce’deki kullanımı da aynı ifade karmaşası içindedir. Bu ikiz kavramların birbiri içine geçmesindeki temel sorunsal, sosyal ve mekânsal bilimler çerçevesinde geliştirilen çalışmaların her birinin kendi çerçevesinde konuyu ele alışlarından kaynaklanmaktadır. Kamusal alan ve kamusal mekân kavramlarına dair bu birbirinden farklı ele alışları Iveson eylemsel ve topografik yaklaşımlar ayırımıyla tanımlamaktadır. Buna göre topografik yaklaşımlar “kamusal” kavramını mekânsal boyutlarıyla herhangi bir kent dokusu içerisinde, o kentin haritalarında belirli bir renkle ifade edilebilecek yine “belirli bir mekân türü” olarak ele alırken; eylemsel yaklaşımlar ise kamusal olanı, kolektif eylem ve diyaloğun gerçekleşebildiği “heryer veya herhangi bir yer” olarak ifade etmektedir. Kent ve kamusallık olgularının sosyo - mekânsal fenomenler oldukları kabulü ile bu makale, hem sosyal, hem mekansal bilimler çerçevesinde gerçekleştirilen kamusal alan ve kamusal mekân çalışmaları üzerinden teorik bir tartışma ile söz konusu ikiz kavramların birbirleriyle bağlarını ve farklılıklarını ortaya koymak amacındadır. Bu anlam karmaşası içerisinde, kamusal olanın herhangi bir kentteki mekansal karşılığının daha kapsamlı tanımlanması, tasarlanması ve savunulması için; bu çalışmanın da temel motivasyonu olduğu üzere, farklı disiplinleri ortak bir zeminde biraraya getiren bütüncül bir yaklaşım çerçevesinin tariflenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, kamusal mekan, kent planlama ve tasarım, topografik ve eylemsel yaklaşımlar.

Meriç Demir Kahraman, Handan Türkoğlu. Public; Up in the Air or in the Ordinal Scale. Planning. 2017; 27(2): 141-151

Corresponding Author: Meriç Demir Kahraman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale