General Profile of Mersin University City and Regional Planning Department Students and Their Views of the Labor Market [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 180-184 | DOI: 10.14744/planlama.2022.99710

General Profile of Mersin University City and Regional Planning Department Students and Their Views of the Labor Market

Ali Cenap Yoloğlu
Mersin University, Department of City and Regional Planning, Mersin

Keywords: Planning education, Overview of professional life, Future expectations.

Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğrencilerinin Genel Profili ve Emek Piyasasına Bakışları

Ali Cenap Yoloğlu
Mersin Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mersin

Anahtar Kelimeler: Planlama eğitimi, Meslek hayatına bakış, Gelecekten beklentiler.

Ali Cenap Yoloğlu. General Profile of Mersin University City and Regional Planning Department Students and Their Views of the Labor Market. Planning. 2022; 32(2): 180-184

Corresponding Author: Ali Cenap Yoloğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale