[Planning]
Planning. 2013; 23(2): 67-76 | DOI: 10.5505/planlama.2013.98608

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram

Gencay Serter
Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent Ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Chicago Okulu, 20. yüzyılın başından 1950’lere kadar süren süreç içerisinde geliştirdiği yöntem ve çalışmalar ile şehircilik içerisinde özgün ve öncü bir konuma sahip olmuştur. Kendi dönemi içerisinde yapılan tüm kent çalışmalarında etkisi bulunan Chicago Okulu daha sonraki süreçte geliştirilen kent kuramlarının hemen hemen hepsinde kendisine referans verilen bir konumda olmuştur. Chicago Okulu hem kent bilim içerisinde hem de sosyoloji alanında yepyeni bir dönemin başlangıcını temsil etmiş, kent ve kentliyi hem sosyolojinin hem de kent bilimin gündemine sokmuştur. Ancak Amerika kıtasında olgunlaşan bu yaklaşım barındırdığı çerçeve ile Avrupa’da Frankfurt Okulu’nun temsil ettiği Marksist yaklaşımdan kökten bir kopuşu da temsil etmiştir. Bu anlamda bu makale içerisinde bir yandan Chicago Okulu’nun geliştirdiği yöntemin ortaya çıkışındaki özgün koşullar ortaya konulduktan sonra Chicago Okulu’nun kent sosyolojisi alanında ürettiği yaklaşımlar (Ekolojik Yaklaşım - İnsan Ekolojisi, Kültüralist Yaklaşım - Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme) incelenmiş ve bu yaklaşımları besleyen ideolojik arka plan ve bu arka planın dayandığı düşünsel kökler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Makale içerisinde Chicago Okulu’na yöneltilen eleştirilerle birlikte okulun geliştirdiği yöntemin yeterliliği ve kapsayıcılığı tartışılırken diğer yandan 1970’lerden itibaren yepyeni bir çerçeveye bürünen kent çalışmalarının tarihsel süreç içerisindeki gelişim serüveninde Chicago Okulu’nun taşıdığı özgün yer ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Chicago, Ekoloji, Kültür, Sosyoloji, Kent

Gencay Serter. Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram. Planning. 2013; 23(2): 67-76

Corresponding Author: Gencay Serter, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale