The Physical Structure of Streams in Istanbul [Planning]
Planning. 2014; 24(2): 107-120 | DOI: 10.5505/planlama.2014.97269

The Physical Structure of Streams in Istanbul

Hülya Dinç, Fulin Bölen
Department Of Urban And Regional Planning, Itu, Faculty Of A Architecture, Istanbul

Keywords: Istanbul, stream improvement; settlement; physiology; restoration.

İstanbul Derelerinin Fiziki Yapısı

Hülya Dinç, Fulin Bölen
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: İstanbul, dere islahı; yerleşim alanı; fizyoloji; restorasyon.

Hülya Dinç, Fulin Bölen. The Physical Structure of Streams in Istanbul. Planning. 2014; 24(2): 107-120

Corresponding Author: Hülya Dinç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale