Civilizing the Kurdish Population of Ayazma: Ayazma / Tepeüstü Urban Transformation Project -Küçükçekmece Istanbul [Planning]
Planning. 2013; 23(2): 83-94 | DOI: 10.5505/planlama.2013.88597

Civilizing the Kurdish Population of Ayazma: Ayazma / Tepeüstü Urban Transformation Project -Küçükçekmece Istanbul

Cihan Uzunçarşılı Baysal
Urban Movements

Ayazma/Tepeüstü urban transformation project in Küçükçekmece (2004-2007) happens to be the first and the largest urban transformation project implemented in Istanbul so far. It is also the first project targetting a homogenous population. It impacted the lives of 1440 familes, a populaton of about 7800 persons, mainly from Ayazma. Ayazma and Tepeüstü neighbourhoods were ‘’cleansed’’ for regeneration and opened up to developers for prestigious projects while the inhabitants composed mainly of the urban poor were subjected to forced evictions and displacement from their decades old settlements, encountering serious economic deprivations, violations of social and cultural rights and psychological traumas engendered by the relocation.
The study is based on a research conducted in the relocation site betweeen October 2008-February 2009, almost 2 years after the relocation. In depth interviews were carried out with 75 persons, comprising mainly relocated residents in Bezirganbahçe Mass Housing Administration (TOKI) blocks. Some NGO representatives, civil servants and officials from the municipality were also interviewed.
The study focuses on the social, cultural and psychological aspects of the project which disregarded the distinctive culture, tradition and custom of the Kurdish community and the social engineering mechanisms imposed through ‘’civilization’’ projects named ‘’How to live in an apartment-building’’. Hostilities between ethnic groups and polarization in the relocation site were other findings of the study. The study also discloses the criminalization of the urban poor (and minorities) as a legitimization tool to intervene into urban space.

Keywords: Istanbul-Küçükçekmece-Ayazma/Tepeüstü Urban Transformation Project, TOKI, forced eviction, relocation, criminalization of the urban poor, social engineering.

Ayazma'nın Kürt Nüfusunun Medenileştirilmesi: Ayazma/ Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi-Küçükçekmece İstanbul

Cihan Uzunçarşılı Baysal
Kent Hareketleri

Küçükçekmece Ayazma-Tepeüstü kentsel dönüşümü, İstanbul’un ilk geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projesi olduğu gibi aynı zamanda homojen büyük bir nüfusun toplu olarak yeniden iskân edildiği ilk projedir. Çoğunluğu Ayazma’dan, 1440 aileden oluşan 7800 kişilik bir nüfusu etkilemiştir. Kentsel dönüşüm projesi, Ayazmalıların sadece yaşam alanlarını değil, büyük kentte tutunabilmek için kurdukları düzenlerini ve yaşamlarını da darmadağın eder. Bezirgânbahçe’deki ekonomik koşullar ve site yaşamının dayattığı şartlardan dolayı aralarındaki dayanışma ve sosyal ilişki ağları çözülür; dahası, site düzeninin kısıtlı kamusal alanlarında ve baskıcı ortamında, topluca gerçekleştirdikleri kültürel pratiklere de olanak yoktur; elverişsiz koşullar altında atomize bireyler olurlar. Bu çalışmada, gecekondu nüfuslarının yaşam pratiklerine uymayan ve söz konusu Kürt bir nüfus olduğundan sosyal ve kültürel birçok pratiği de imkânsız kılan; dolayısıyla, mağduriyet ve ihlallere sebebiyet veren TOKİ konutlarındaki yaşam pratikleri, Ayazmalılar örneğinde mercek altına alınacaktır. Yerel yönetimce önce damgalanan, yerlerinden edilen ve birbirlerinden kopartılan Ayazmalılara, yeniden iskân ertesinde ‘medenileştirme’ projesi olarak dayatılan apartman yaşamı diktesi ve sonuçları incelenecek ve yerel yönetimin gerçek amacı masaya yatırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Istanbul-Küçükçekmece-Ayazma/Tepeüstü Kentsel Dönüşümü, TOKİ, zorla tahliyeler, yeniden iskan, krikent yoksullarının minalleştirilmesi, toplumsal mühendislik

Cihan Uzunçarşılı Baysal. Civilizing the Kurdish Population of Ayazma: Ayazma / Tepeüstü Urban Transformation Project -Küçükçekmece Istanbul. Planning. 2013; 23(2): 83-94

Corresponding Author: Cihan Uzunçarşılı Baysal, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale