“Next Project Anxiety” as the Defining Feature of the Grammar of Power of New Urban Mobility in Istanbul [Planning]
Planning. 2015; 25(1): 64-79 | DOI: 10.5505/planlama.2015.73792

“Next Project Anxiety” as the Defining Feature of the Grammar of Power of New Urban Mobility in Istanbul

Kerem Ekinci, Zekai Görgülü
Yıldız Techical University, Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, Istanbul

This paper is concerned with the relationship between the new mobility that underlies the grammar of new symbolic power and urban dynamism in the post-80 era.
Emphasizing Bauman's concept of consumer society and Boltanski and Chiapello's concept of project regime, the context of the argument is developed within an understanding of recent urban mobility and the neoliberal perception of urbanism.
Referring to the discussions on urbanization of neoliberalism and recent legal regulations, the paper aims to uncover the potential in the concept of "next project anxiety" functioning as a research subject to examine the new urban mobility and the new grammar of urban power.

Keywords: Anxiety, Symbolic Power, Urban Mobility, Urban Projects, Neo-liberalism, Istanbul

İstanbul'da Yeni Kentsel Devingenliğin İktidar Gramerini Açıklayıcı Bir Olgu Olarak

Kerem Ekinci, Zekai Görgülü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Bu makale 1980 sonrası neoliberal dönemde, devingenlik eksenli yeni sembolik iktidar ve bu iktidarın grameri ile kentsel devingenlik arasındaki ilişki üzerine gerçekleştirilen teorik bir tartışma niteliğindedir.
Genel çerçeve, Bauman'ın "tüketim toplumu" ve Boltanski ile Chiapello'nun "proje rejimi" kavramsallaştırmalarına vurgu yapılarak oluşturulmakta ve tartışmanın bağlamı, konunun son dönem kentsel devingenliği açıklayıcı "neo-liberal" okuma örnekleri ile ilişkilerine değinilerek geliştirilmektedir.
Böylece makale, neoliberalizmin kentlesmesi ve yeni yasal düzenlemeler alanındaki tartışmalara atıflarda bulunarak, "bir sonraki proje endişesi" olarak sentezlenen olgunun, yeni kentsel devingenliğin ve yeni kentsel iktidar gramerinin incelenmesinde bir araştırma nesnesi olarak taşıdığı potansiyeli ortaya çıkartmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Endişe, Sembolik İktidar, Kentsel Devingenlik, Kentsel Projeler, Neo-liberalism, İstanbul

Kerem Ekinci, Zekai Görgülü. “Next Project Anxiety” as the Defining Feature of the Grammar of Power of New Urban Mobility in Istanbul. Planning. 2015; 25(1): 64-79

Corresponding Author: Kerem Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale