New Regulations and Urban Renewal [Planning]
Planning. 2016; 26(1): 51-64 | DOI: 10.5505/planlama.2016.54254

New Regulations and Urban Renewal

Hatice Selcen Seydioğulları
Yazar Hatice Selcen Seydioğulları Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Batı Kampüsü, Isparta E-mail: [email protected]

The aim of this study is to examine and evaluate the process of urban transformation in Turkey based on new legislation. The article provides a brief of description of the historical development of urb an renewal in the world as well as in Turkey. Secondly, it examines regulations related to urban renewal from the past aswell as new regulations currently in force and, finally, both of these aspects are analyzed.

Keywords: Urban regeneration, Urban renewal in the world and in Turkey, New regulations.

Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm

Hatice Selcen Seydioğulları
Yazar Hatice Selcen Seydioğulları Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Batı Kampüsü, Isparta E-mail: [email protected]

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde kentsel dönüşüm sürecini yeni yasal düzenlemeler perspektifinden ele alarak değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmada öncelikle kentsel dönüşümün çok kısa olarak ne olduğu, Dünya’da ve Türkiye’deki kentsel dönüşümün tarihsel gelişimi üzerinde durulmakta; ikinci olarak kentsel dönüşüm ile ilgili geçmişte yapılan yasal düzenlemeler ve günümüzde yürürlükte olan yeni yasal düzenlemeler incelenmekte ve son olarak da bu iki boyut, eleştirel biçimde ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, dünyada ve Türkiye’de kentsel dönüşüm, yeni yasal düzenlemeler.

Hatice Selcen Seydioğulları. New Regulations and Urban Renewal. Planning. 2016; 26(1): 51-64

Corresponding Author: Hatice Selcen Seydioğulları, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale