Book Review: Leyla Bektaş Ata's Study Titled "Living, Growing and Waiting in Limontepe: A Neighborhood Narrative Before Urban Regeneration" [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 175-179 | DOI: 10.14744/planlama.2022.30316

Book Review: Leyla Bektaş Ata's Study Titled "Living, Growing and Waiting in Limontepe: A Neighborhood Narrative Before Urban Regeneration"

Tuğba Tuncer Tiryaki
Yıldız Technical University, Department of City and Regional Planning, Istanbul

Keywords: Auto-ethnography, Feminist research, Everyday life, Urban poverty, Slum, Immigration.

Kitap İncelemesi: Leyla Bektaş Ata’nın “Limontepe’de Yaşamak Büyümek Beklemek: Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı” Başlıklı Çalışması

Tuğba Tuncer Tiryaki
Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Oto-etnografi, Feminist araştırma, Gündelik hayat, Kentsel yoksulluk, Gecekondu, Göç.

Tuğba Tuncer Tiryaki. Book Review: Leyla Bektaş Ata's Study Titled "Living, Growing and Waiting in Limontepe: A Neighborhood Narrative Before Urban Regeneration". Planning. 2022; 32(2): 175-179

Corresponding Author: Tuğba Tuncer Tiryaki, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale