Questioning of Urban Development Legislation in Terms of Disaster-Resilient Settlements in Turkey [Planning]
Planning. 2023; 33(3): 515-519 | DOI: 10.14744/planlama.2023.27136

Questioning of Urban Development Legislation in Terms of Disaster-Resilient Settlements in Turkey

Savaş Zafer Şahin
Ankara Hacı Bayram Veli University, School of Land Registry and Cadastre, Department of Land Registry and Cadastre, Ankara

Keywords: Disaster-resilient settlement, urban development legislation, Turkiye

Türkiye’de Afete Dirençli Yerleşimler Açısından İmar Mevzuatının Sorgulanması

Savaş Zafer Şahin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Tapu Kadastro Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Afete dirençli yerleşim, imar mevzuatı, Türkiye,

Savaş Zafer Şahin. Questioning of Urban Development Legislation in Terms of Disaster-Resilient Settlements in Turkey. Planning. 2023; 33(3): 515-519

Corresponding Author: Savaş Zafer Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale