Presenting Public Space Design to Participation [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 527-535 | DOI: 10.14744/planlama.2022.24654

Presenting Public Space Design to Participation

Ahmet Kıvanç Kutluca1, İnci Olgun2, Meliz Akyol Alay3
1Department of City And Regional Planning, Faculty of Architecture And Design, Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye
2Department of City And Regional Planning, Faculty of Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul,Türkiye
3Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, Istanbul Technical University, İstanbul, Türkiye

Keywords: Büyükada Fayton Square, urban design competition, public space design, participation.

Kamusal Mekan Tasarımını Katılıma Sunmak

Ahmet Kıvanç Kutluca1, İnci Olgun2, Meliz Akyol Alay3
1Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kocaeli
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul
3İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Büyükada Fayton Meydanı, kentsel tasarım yarışması, kamusal alan tasarımı, katılım.

Ahmet Kıvanç Kutluca, İnci Olgun, Meliz Akyol Alay. Presenting Public Space Design to Participation. Planning. 2022; 32(3): 527-535

Corresponding Author: Ahmet Kıvanç Kutluca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale