Housing Production From a Humanistic Point of View: The Issue of ‘Other Actors’ [Planning]
Planning. 2013; 23(2): 77-82 | DOI: 10.5505/planlama.2013.24633

Housing Production From a Humanistic Point of View: The Issue of ‘Other Actors’

Anlı Ataöv
Metu, Department Of City And Regional Planning, Ankara

This article argues for the involvement of all actors of interest in the process of housing production on the basis of the need to undertake such a process from a humanistic point of view. To do that, the article, first, discusses the approach that enhances the notion of participation, and secondly, addresses the reasons behind the essentiality of participation. Furthermore, it presents the workable phases of a participatory process in housing production that is subject to change when needed with respect to the procedural and contextual characteristics and dynamics of the setting in which the process takes place. The article continues with a presentation of a participatory rehabilitation process conducted in the historic residential neighborhood of the Ankara city center with the involvement of interest groups. The process, which took place in the Istiklal Neighborhood, adopts the Participatory Action Research (PAR). This inquiry approach allows the intervention to be undertaken as a social change process, and thereby, permits the neighborhood children, women and residents to be systematically engaged in the formulation of their future and steps for change through a variety of dialogical settings.

Keywords: Humanistic approach, participation; housing production.

İnsancıl Bakış Açısıyla Konut Üretimi: ‘Diğer Aktörler’ Meselesi

Anlı Ataöv
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Bu makale konut üretiminin insancıl bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği temelinden yola çıkarak, bu sürecin aktörlerin katılımı ile yürütülmesini savunmaktadır. Bunun için, önce katılım olgusuna nereden bakıldığı ve neden yaşamsal olduğu üzerinde durulmaktadır. Daha sonra, bağlamsal ve süreçsel şartlara göre uyumlanma ihtiyacı ile birlikte genel olarak kabul edilebilecek uygulama adımlarını sunmaktadır. Makale Ankara’nın tarihi kent merkezinde uzun yıllardır koruma statüsünde olan konut mahallesinde ilgili aktörler ile başlatılan iyileştirme sürecinin sunuşu ile devam etmektedir. Bu bağlamda, projenin gerçekleştiği dönemki adı ile İstiklal Mahallesi’nin iyileştirilmesi Katılımlı Eylem Araştırması (KEA) yaklaşımı ile bir toplumsal değişim süreci olarak yürütülmüştür. Bu araştırma yaklaşımı mahallenin çocuklarının, kadınlarının ve mahallelilerin çeşitli diyalog ortamlarında sistematik olarak geleceklerini planlamalarına ve değişim için adımlar atmalarına imkan vermiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsancıl yaklaşım, katılım; konut üretimi.

Anlı Ataöv. Housing Production From a Humanistic Point of View: The Issue of ‘Other Actors’. Planning. 2013; 23(2): 77-82

Corresponding Author: Anlı Ataöv, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale