A Methodology Proposal to Measure the Quality of Life in Rural Settlements: Example Villages of Bursa [Planning]
Planning. 2021; 31(1): 47-62 | DOI: 10.14744/planlama.2020.93685  

A Methodology Proposal to Measure the Quality of Life in Rural Settlements: Example Villages of Bursa

Selman Küçükoğul, Handan Türkoğlu
Istanbul Technical University, Department of City and Regional Planning, Istanbul

With the agricultural revolution, communities which settled in agricultural land is the core of rural settlements. Today, agriculture, which is the main economic activity in the villages, has weakened with the changing agricultural policies and the villages have entered a transformation process. As a result, many social, spatial and organizational problems have affected the quality of life in rural areas. In order to measure the quality of life in this study, an evaluation approach is presented through parameters affecting the quality of life in rural areas. Within the framework of the proposed method, three villages in Bursa have been profiled in order to measure the quality of life. Parameters and comparative results were then developed in order to improve the quality of life in rural areas.

Keywords: Rural development, quality of rural life, rural settlements.


Kırsal Yerleşmelerde Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi İçin Bir Yöntem Önerisi: Bursa Köylerinden Örnekler

Selman Küçükoğul, Handan Türkoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Tarım devrimiyle yerleşik hayata geçen insan toplulukları günümüzün kırsal yerleşmelerinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Günümüzde değişen tarım politikaları ile köylerdeki temel ekonomik faaliyet olan tarım zayıflamış, köyler dönüşüm sürecine girmiştir. Bunun sonucunda sosyal, mekansal ve organizasyonel birçok sorun kırsal alanlarda yaşam kalitesini etkilemiştir. Bu çalışmada kırsal alanlarda yaşam kalitesinin ölçülmesi amacıyla yaşam kalitesini etkileyen parametreler üzerinden bir değerlendirme yaklaşımı ortaya konulmaktadır. Geliştirilen yöntem çerçevesinde yaşam kalitesini ölçmek amacıyla Bursa’da seçilen üç köyün profilleri çıkarılmış, seçilen parametreler, sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiş kırsal alanlarda yaşam kalitesini yükseltilmesi amacıyla öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, kırsal yaşam kalitesi, kırsal yerleşmeler.


Selman Küçükoğul, Handan Türkoğlu. A Methodology Proposal to Measure the Quality of Life in Rural Settlements: Example Villages of Bursa. Planning. 2021; 31(1): 47-62

Corresponding Author: Selman Küçükoğul, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.