Manifestations of Neoliberal Urbanisation: The Case of Sulukule/Istanbul [Planning]
Planning. 2013; 23(2): 57-66 | DOI: 10.5505/planlama.2013.65265

Manifestations of Neoliberal Urbanisation: The Case of Sulukule/Istanbul

Evren Tok1, Melis Oguz2
1Hamad Bin Khalifa University
2Istanbul Technical University

This study focuses on the spaces of neoliberalism in Istanbul and more specifically Sulukule neighborhood constitutes its empirical focus. The hegemonic ascendancy of neoliberalism encounters contestations and social unrest, political mobilizations across the world. Through the case of Sulukule (Istanbul, Turkey), our aim is to illustrate how gentrification as a neoliberal instrument utilized by a conservative/Islamist local government intervene the urban space not only for economic purposes but also culturally. This study analyzes this process, which went through in Sulukule, a former low-income neighborhood, mainly inhabited by a Gypsy community, sustaining livelihoods through an historically created entertainment culture, which was not welcomed by the conservative political cadres. This study turns the attention to the dynamics generated at the interstices of economy, politics and society, and delivers a tale of resistance and contestation to the uneasy marriage between conservative Islamism and neoliberalism.

Keywords: urban gentrification, neoliberal urbanization, neoliberalism, Sulukule

Neoliberal Kentlesme Manifestolari: Sulukule Ornegi

Evren Tok1, Melis Oguz2
1Hamad Bin Khalifa Universitesi
2Istanbul Teknik Üniversitesi

Bu çalışma İstanbul’daki neoliberal mekanlara odaklanmakta, Sulukule ise çalışmanın ampirik odağını oluşturmaktadır. Neoliberalizmin hegemonik üstünlüğü toplumsal huzursuzluğa, itirazlara ve politik hareketlere yol acmaktadir. Sulukule örneği üzerinden muhafazakar/İslamcı bir yerel yönetimin neoliberal bir araç olarak kullandığı soylulaştırma süreci ile mekana sadece ekonomik bir müdahalede değil aynı zamanda kültürel bir müdahalede de bulunulduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Bu çalışma, çoğunlukla geçimlerini eğlence sektöründen sağlayan ve dolasıyla muhafazakar politik kadrolarca hoş görülmeyen Çingenelerin ikamet ettiği düşük gelirli bir mahalle olan Sulukule´de yaşanan süreci analiz etmektedir. Bu çalışma, ekonomi, politika ve toplumsal çatlaklar ekseninde oluşan dinamiklere dikkati çekmekte ve neoliberalizm ile muhafazakar İslamcılığın rahatsız edici birleşimine karşı gelişen bir direniş ve mücadele hikayesini anlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: mutenalastirma, neoliberal kentlesme, neoliberalizm, Sulukule

Evren Tok, Melis Oguz. Manifestations of Neoliberal Urbanisation: The Case of Sulukule/Istanbul. Planning. 2013; 23(2): 57-66

Corresponding Author: Melis Oguz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale