Social Capital And Development Approaches From The Point Of View Of World Bank [Planning]
Planning. 2015; 25(1): 1-7 | DOI: 10.5505/planlama.2015.64936

Social Capital And Development Approaches From The Point Of View Of World Bank

Sevgi Baysal Balcı
Program of Building Research and Planning, Architecture Department, Yildiz Technical University (PhD Candidate) Istanbul, Turkey

This paper investigates how the social capital term is involved into the World Bank’s development discussions and how the World Bank developed social capital term and integrated it into new development approaches. Even though social capital is initially discussed by Bourdieu and Coleman; it became wide-known after the studies of Putnam. While discussing and analyzing the errors and failures of the development projects, some research groups in the World Bank, embedded the social capital into the process and started to create new approaches towards to development. One of the most important approach belongs to Woolcock who is also very critical to the policies and strategies of the Bank about development. Firstly, Woolcock investigated the reasons behind Bank’s failures and then he analyzes these development plans through social capital view and designed a new theoretical framework for Bank’s social capital debates. The main subject of this paper is compiling these new approaches that Woolcock developed in order to create some insights towards Turkey’s developmental perspective.

Keywords: social capital, world bank, development

Dünya Bankası Perspektifinden Sosyal Sermaye İle Kalkınma Yaklaşımları

Sevgi Baysal Balcı
Yıldız Teknik Üniversitesi,Mimarlık Ana Bilim Dalı, Bina Araştırma ve Planlama Programı (Doktora Öğrencisi),İstanbul

Bu çalışmada sosyal sermaye kavramının Dünya Bankası’nda yer alan kalkınma tartışmalarının nasıl içine girdiği ve Dünya Bankası’nın sosyal sermaye kavramını geliştirerek yeni kalkınma yaklaşımlarına nasıl dahil edildiği incelenmiştir. Sosyal sermaye kavramı öncelikle Bourdieu ve Coleman ile gündeme gelmiş olmasına rağmen; Putnam ile son derece popülerleşmiştir. Dünya Bankası; oluşturduğu kalkınma planlarının başarısızlıkları ya da hatalarını incelerken, banka içindeki çeşitli çalışma grupları sosyal sermaye kavramını sürece dahil etmiş ve bu konuda yeni yaklaşımlar ortaya koymaya başlamıştır. Bu yaklaşımların en önemlilerinden biri; Banka’nın stratejilerine çok ciddi eleştiriler de getiren Woolcock’ un yapmış olduğu çalışmalardır. Woolcock; öncelikle Dünya Banka’sının neden başarısız olduğunu incelemiş, sosyal sermaye bakışı ile bu kalkınma planlarını analiz etmiş ve yeni bir teorik çerçeve oluşturmuştur. Woolcock’un geliştirdiği yaklaşımın Türkiye’nin kalkınma perspektifine ipuçları üretmek üzere derlenmesi yazının konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sosyal sermaye, dünya bankası, kalkınma

Sevgi Baysal Balcı. Social Capital And Development Approaches From The Point Of View Of World Bank. Planning. 2015; 25(1): 1-7

Corresponding Author: Sevgi Baysal Balcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale