Basic Design Education: A Course Outline Proposal [Planning]
Planning. 2016; 26(1): 7-19 | DOI: 10.5505/planlama.2016.52714

Basic Design Education: A Course Outline Proposal

Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
Doğuş Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi

At many architecture and planning schools, in the first year there is a compulsory course on basic design in which fundamentals of abstract representation of reality in 2D and 3D are taught. In general, the basic design course introduces Gestalt theory and its principles of design. Although this is a basic introductory course, the content is usually not properly organized. Links to the theory are generally weak, and it is frequently offered intuitively, leaving students confused in most cases. This article first explores different approaches used in basic design education at a number of universities. Second, the learning process and studio environment are discussed. Finally, an attempt is made to provide a coherent framework for basic design course.

Keywords: Basic design education, Gestalt principles and applications.

Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği

Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
Doğuş Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi

Türkiye ve Dünyada birçok Mimarlık ve Planlama okulunun ilk senesinde zorunlu Temel Tasarım dersi verilmektedir. 2 ve 3 boyutlu soyut temsil yöntemlerinin öğretildiği bu derste genelde Bauhaus okulunun algı psikolojisinden uyarladığı Gestalt tasarım prensipleri uygulanır ancak bu bağlantı her zaman çok açık değildir. Dersin stüdyo ortamında verilmesi, kritik alma süreci ve jüri değerlendirmesi öğrencilere yabancı gelmektedir. Sezgisel öğretme metodları kullanıldığı için üniversite eğitiminin ilk döneminde öğrencilerin en zorlandığı derslerden biridir. Bu makalede öncelikle Temel Tasarım dersinin yapısı ve işleyisi anlatılmaktadır. Sonra, Bauhaus okulunun yansıması olarak yaygın biçimde devam eden Temel Tasarım dersindeki farklı yaklaşımlar incelenmiştir. Gestalt prensipleri ve ilgili Temel Tasarım terim ve kavramları tartışılmıştır. Etkili bir temel tasarım dersi icin bir ders planı örneği verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Temel tasarım eğitimi, Gestalt ilkeleri ve uygulamaları.

Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu. Basic Design Education: A Course Outline Proposal. Planning. 2016; 26(1): 7-19

Corresponding Author: Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale