Dısaster Management In Istanbul And Assessment Of Emergency Access Road [Planning]
Planning. 2015; 25(1): 21-31 | DOI: 10.5505/planlama.2015.47965

Dısaster Management In Istanbul And Assessment Of Emergency Access Road

Mesture Aysan Buldurur1, Hüseyin Kurucu2
1Technical University Of Istanbul
2Istanbul Metropolitan Municipality

It is a necessity to be ready against natural disasters, mainly earthquakes. İstanbul Metropolitan Municipality, parallel to her works in this direction, made further studies with JICA İN 2002 and prepared a report. However, even the difficulties experienced during daily accidents, fire and patient transportation which necessitates quick actions, indicates precautions forseen are not easily put in practice.
This article is prepared based on masters thesis named “assessment on disaster management and emergency transportation routes in İstanbul”. In the study, present status of the city is evaluated, management model and recommendations given related to transportation arrangements, in order to achieve the emergency actions.

Keywords: Disaster Management, Emergency Access Roads

İstanbul'da Afet Yönetimi Ve Acil Ulaşım Yollarının Değerlendirmesi

Mesture Aysan Buldurur1, Hüseyin Kurucu2
1İstanbul Teknik Üniversitesi
2İstanbul Büyük Şehir Belediyesi

Deprem başta olmak üzere, tüm doğal afetlere karşı hazır konumda olmak bir zorunluluktur. İBB 2002 yılında depreme hazırlıklı olmak amacıyla JICA ile birlikte bu yönde çalışmalar yapmış rapor hazırlamıştır. Ancak daha sonra günlük yaşamda sıklıkla yaşanan kaza, yangın ya da hasta taşıma gibi hızla hareket edilmesi gerekli durumlarda bile yaşanan zorluklar, yapılan hazırlıkların yeterince hayata geçirilemediğini göstermektedir.
Bu makale “İstanbul’da afet yönetimi ve acil ulaşım yollarının değerlendirmesi” konulu yüksek lisans çalışması esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada, kent bütününde mevcut durum değerlendirilmesi yapılmış, acil müdahale koşullarının sağlanabilmesi için, yönetim modeli ve ulaşım düzenlemelerine ilişkin öneriler getirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Acil Ulaşım Yolları

Mesture Aysan Buldurur, Hüseyin Kurucu. Dısaster Management In Istanbul And Assessment Of Emergency Access Road. Planning. 2015; 25(1): 21-31

Corresponding Author: Mesture Aysan Buldurur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale