Risks And Opportunities Of EXPO Area For Sustainable Urban Planning in İzmir [Planning]
Planning. 2015; 25(1): 8-20 | DOI: 10.5505/planlama.2015.36855

Risks And Opportunities Of EXPO Area For Sustainable Urban Planning in İzmir

Yakup Egercioğlu1, Özge Ercoşkun2
1Izmir Katip Celebi University, Faculty Of Engineering And Architecture, Department Of City And Regional Planning
2Gazi University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning

İzmir-EXPO Area (İnciraltı) has experienced long and complicated planning process, however, the problem has not been resolved yet. Since the 1980s, local governments and residents made different proposals for the development of EXPO Area. Parallel to the process of EXPO and marketing initiatives, the central government and investors intend to make large-scale projects against the city vision. Some stakeholders advocate to develop the land and others argue this development. Balçova-İnciraltı Area is a place of interest in the city and has to be planned for the whole city dwellers. It is not logical to protect this large area in its current form. The major point is to transform the area considering local features with sustainable urban planning approach.

Keywords: Sustainable Urban Planning, İnciraltı, Balçova EXPO Area, Planning Process, İzmir

İzmir'de Sürdürülebilir Kentsel Planlama İçin EXPO Alanının Sunduğu Riskler Ve Fırsatlar

Yakup Egercioğlu1, Özge Ercoşkun2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
2Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

İzmir-EXPO Alanı (İnciraltı) planlama süreci uzun ve karmaşık bir süreç yaşamış, henüz alan bir çözüme kavuşamamıştır. 1980’lerden beri, yerel yönetimler ve bölgede yaşayanlar EXPO Alanına ilişkin farklı öneriler geliştirmişlerdir. Son dönemde şehir vizyonuna aykırı olarak EXPO süreci ve pazarlama girişimlerine paralel yönde merkezi yönetimlerin ve yatırımcıların büyük proje niyetleri, alanın önemini arttırmıştır. EXPO Alanındaki imar planlarında kimi aktörler bölgenin imara açılmasını isterken kimileri de tam tersini savunmaktadır. Balçova-İnciraltı bölgesi kent içinde önemli bir yere sahiptir ve tüm kentlinin ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanması gerekmektedir. Kent içinde kalan bu geniş araziyi kendi haline terketmek mantıklı değildir. Önemli olan bölgenin yerel özelliklerini ön plana çıkararak sürdürülebilir kentsel planlama yaklaşımıyla ele alınmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kentsel Planlama, İnciraltı, Balçova EXPO Alanı, Planlama Süreci, İzmir

Yakup Egercioğlu, Özge Ercoşkun. Risks And Opportunities Of EXPO Area For Sustainable Urban Planning in İzmir. Planning. 2015; 25(1): 8-20

Corresponding Author: Yakup Egercioğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale