Resilience, the Rivet Effect, and the Changing Geography of Production Chains in the Turkish Automotive Industry [Planning]
Planning. 2018; 28(1): 12-21 | DOI: 10.14744/planlama.2017.36035

Resilience, the Rivet Effect, and the Changing Geography of Production Chains in the Turkish Automotive Industry

Yiğit Evren, Adem Sakarya
Department of Urban And Regional Plannin, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

This article focuses on the Turkish automotive industry and examines the sector’s resilience using secondary data. The empirical investigation is based on the concept of the rivet effect and its impact on firm survival within the first tier supply chain of local original equipment manufacturers that operate in the Marmara region. This region is considered the industrial heartland of the Turkish economy and is an example of a mega-city region comprising multiple clusters: Bursa, Istanbul, Kocaeli, and Sakarya. The study findings indicate a spatially uneven impact of the rivet hypothesis in the region. From the perspective of economic geography and regional planning, it is clear that these co-located automotive clusters differ from each other not only with respect to production organization, size, and historical evolution, but also with reference to the density and spatial composition of their supplier-customer linkages.

Keywords: Resilience, rivet effect; production chains; clusters; automotive industry.

Türk Otomotiv Endüstrisinde Dayanıklılık, Perçin Etkisi ve Üretim Zincirlerinin Değişen Coğrafyası

Yiğit Evren, Adem Sakarya
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Bu yazıda, perçin etkisi kavramı üzerinden Türk otomotiv yan sanayisinin dayanıklılığına ilişkin niceliksel ve mekânsal bir okuma yapılıyor. Yazıda sektörün dayanıklılığı ikincil veriler üzerinden yan sanayi firmalarının birincil tedarik ağı içinde kalabilme becerileri bağlamında ele alınıyor. Çalışmamızın ampirik çerçevesini Türk ekonomisinin motoru olarak kabul edilen Marmara Bölgesi’ndeki dört otomotiv odağı (Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya) oluşturuyor. Yaptığımız analizler perçin hipotezinin bu bölgedeki mekânsal etkilerinin homojen olmadığını gösteriyor. Ekonomik coğrafya ve bölge planlama perspektifinden değerlendirdiğimizde bu dört odağın birbirinden, üretim organizasyonu, büyüklük ve tarihsel gelişim süreçleri bakımlarından olduğu kadar, ana- yan sanayi bağlantılarının yoğunluk ve mekânsal tercihleri bakımından da farklılaştığını ve her odağın kendi yapısal özellikleri ve gelişme yörüngeleri doğrultusunda perçin ekonomilerine farklı tepkiler verdiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Dayanıklılık, perçin etkisi; üretim zincirleri; kümelenme; otomotiv endüstrisi.

Yiğit Evren, Adem Sakarya. Resilience, the Rivet Effect, and the Changing Geography of Production Chains in the Turkish Automotive Industry. Planning. 2018; 28(1): 12-21

Corresponding Author: Adem Sakarya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale