Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities [Planning]
Planning. 2016; 26(2): 130-146 | DOI: 10.14744/planlama.2016.27247

Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities

Özge Yalçıner Ercoşkun
Gazi University Faculty of Architecture Department of City and Regional Planning

A smart city is a place where the traditional networks and services are made more efficient with the use of information and communication technologies (ICT), for the benefit of its citizens. This paper provides an overview of ultimate ICT network built in Turkish cities. It also makes comparison of telecommunication status and infrastructure between Turkish cities by thematic maps using Geographic Information System (GIS) in order to visualize the ultimate ICT network for paving the way for smart cities. The paper begins with smart city concept and focus on best practices in the world. The next part gives some statistics on Turkey’s internet, mobile phone and social media usage. Then using the latest statistics, Turkish cities are compared according to some indicators such as the number of 3G, xDSL, mobile broadband and fiber subscribers, the length of fiber cable infrastructure. After making national analyses, some smart city initiatives and some governmental pilot projects on smart cities are explained to review the current situation for paving the way for smart cities in Turkey. The chapter concludes with some challenges and future options in city level.

Keywords: 3G and mobile broadband subscriptions, fiber cable infrastructure, smart cities, thematic maps of Turkish cities in GIS.

Akıllı Kentler İçin Türkiye’deki Son Bit (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Ağı

Özge Yalçıner Ercoşkun
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Akıllı kent, kentlinin yararına olacak şekilde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımıyla, klasik ağ ve hizmetlerin daha etkin hale getirildiği yerdir. Bu makale, Türk kentlerinde kurulmuş son teknoloji BİT ağlarının durumunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Türk kentlerinin telekomünikasyon durumu ve altyapısı konusunda bir karşılaştırma yapmakta, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığıyla hazırlanmış tematik haritalarla akıllı kent olma yolundaki son bilgi ve iletişim ağını görüntülemektedir. Makale, akıllı kent kavramı ile başlamakta ve dünyadaki en iyi uygulamalarla devam etmektedir. Dünyadaki akıllı kentler özetlenmekte, IBM’in daha akıllı kentler programından örnekler verilmektedir. Bu örnekler, İskandinav ülkelerinden, Uzak Doğu’dan ve Amerika’dan bazı kentler üzerinedir. Sonraki bölüm Türkiye’deki internet, cep telefonu ve sosyal medya kullanımı üzerine birtakım istatistikler vermektedir. Daha sonra en son istatistiklere göre, Türk kentleri bazı göstergelere göre karşılaştırılmaktadır, bu göstergeler, 3G, XDSL, mobil geniş bant, fiber abonelikler ve fiber kablo altyapısı uzunluğuna göre sıralanmaktadır. Ulusal analizler yaptıktan sonra, bazı akıllı kent girişimleri ve akıllı kentler üzerine pilot projeler anlatılmakta, sonuçta Türkiye’de akıllı kent kavramının önünü açmak için kent düzeyinde zorluklar ve gelecek seçenekler üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 3G and mobil geniş bant abonelikleri, fiber kablo altyapısı, akıllı kentler, Türk kentlerinin CBS ortamında tematik haritaları.

Özge Yalçıner Ercoşkun. Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities. Planning. 2016; 26(2): 130-146

Corresponding Author: Özge Yalçıner Ercoşkun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale