Participation in Regional Planning: An Evaluation on Izmir and West Black Sea Development Agencies [Planning]
Planning. 2016; 26(2): 101-116 | DOI: 10.14744/planlama.2016.25743

Participation in Regional Planning: An Evaluation on Izmir and West Black Sea Development Agencies

Rabia Güney1, N. Aydan Sat2
1Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization, Directorate General of Spatial Planning
2Gazi University, Department of City and Regional Planning

The starting point of this study is the strong relationship among regional development, regional development agencies and participation concepts. The aim is to evaluate regional planning studies of regional development agencies who are the most important actors of regional development from participation perspective. Izmir and West Black Sea Development Agencies are selected as case studies, and indept interviews with members of regional development agencies and questionnaires with participants from different institutions (universities, firms, NGOs and etc.) and citizens were realized in order to reach the aim of the study. The results of all these indept interviews and questionnaires shows us, although they are relatively new institutions, Regional Development Agencies give importance to the participation in regional planning process, but in order to increase the effectiveness of the participation there are more works and regulations that have to be done.

Keywords: West Black Sea Development Agency, Regional Development Agency, Regional Planning, Izmir Development Agency; participation.

Bölge Planlamada Katılım: İzmir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansları Üzerine Bir İrdeleme

Rabia Güney1, N. Aydan Sat2
1Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
2Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bu çalışma, son yıllarda önemi sıklıkla vurgulanan bölgesel kalkınma, katılım ve bölgesel kalkınma ajansı kavramları arasındaki güçlü ilişkiden yola çıkmaktadır. Amaç, bölgesel kalkınmanın en önemli aktörlerinden olan kalkınma ajanslarının bölge planlama çalışmalarını katılım perspektifinden incelemektir. İzmir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansları örnekleri üzerinden gerçekleştirilen bu çalışmada, amaca ulaşabilmek için planlama süreçlerinde yer alan aktörlerle, Kalkınma Ajansı, farklı kurumların temsilcileri ve vatandaşlarla derin görüşmeler ve anket çalışmaları yapılmıştır. Çalışmada gerçekleştirilen derin görüşmeler ve anketlerden elde edilen sonuçlar, Türkiye’de geçmişi oldukça yeni olan ajansların bölge planlarının hazırlanma aşamasında katılım sürecine önem verdiklerini, ancak katılımın etkinliğinin artması için kat edilmesi gereken uzun bir yolun bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bölgesel Kalkınma Ajansı, Bölge Planlama, İzmir Kalkınma Ajansı; katılım.

Rabia Güney, N. Aydan Sat. Participation in Regional Planning: An Evaluation on Izmir and West Black Sea Development Agencies. Planning. 2016; 26(2): 101-116

Corresponding Author: N. Aydan Sat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale