Yayın Kurulu - Planlama Dergisi

Yayın Kurulu

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
TMMOB Şehir Plancıları Odası adına Orhan SARIALTUN

Editörler
Tayfun KAHRAMAN
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Tuba İNAL ÇEKİÇ
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Yardımcı Editörler
Süleyman BALYEMEZ
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Kumru ÇILGIN
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yayın Kurulu
Akif Burak ATLAR
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Duygu CİHANGER
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Ahmet Kıvanç KUTLUCA
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 

Murat ÖLMEZ
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Ümit ÖZCAN
Serbest Şehir Plancısı / TMMOB Şehir Plancıları Odası

Emre SEVİM
Kültür ve Turizm Bakanlığı / TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Özlem ŞENYOL
Bornova Belediyesi / TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 

 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.