Planning: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram
Gencay Serter
doi: 10.5505/planlama.2013.98608  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 67 - 76 (2998 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714  PLAN 2016; 26 - 1 | Sayfalar 7 - 19 (2734 kere görüntülendi)

3.
Katılımın Yokluğunda Gezi'de Direniş
Gezi Resistance in the Absence of Participation
Erhan Kurtarır, Ayşenur Ökten, Tuba İnal Çekiç
doi: 10.5505/planlama.2013.58077  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 45 - 51 (2008 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji
Renewable Energy for Sustainable Development
Hatice Selcen Seydioğulları
doi: 10.5505/planlama.2013.14633  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 19 - 25 (1784 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Üretim Coğrafyasının Biçimlenme Dinamikleri ve Bu Dinamiklerin İstanbul’a Etkileri
Dynamics That Form the Geography of International Production of Apparel Industry and Effects of These Dynamics on Istanbul
Gülşen Pelin Olcay
doi: 10.5505/planlama.2013.58076  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 26 - 34 (1711 kere görüntülendi)

6.
Somut Olmayan Kültür Mirasının Sürdürülmesi İçin Üç Sektörlü Bir Model: İstanbul Tarihi Kent Merkezi için ‘Kuyumculuk Mahallesi’ Önerisi
Safeguarding the intangible cultural heritage through a tri-sector model: the jewellery quarter in the Old City of Istanbul
Ayşe Nur Ökten, Yiğit Evren
doi: 10.5505/planlama.2013.03521  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 35 - 44 (1672 kere görüntülendi)

7.
Ayazma'nın Kürt Nüfusunun Medenileştirilmesi: Ayazma/ Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi-Küçükçekmece İstanbul
Civilizing the Kurdish Population of Ayazma: Ayazma / Tepeüstü Urban Transformation Project -Küçükçekmece Istanbul
Cihan Uzunçarşılı Baysal
doi: 10.5505/planlama.2013.88597  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 83 - 94 (1572 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Dönüşüme gelene kadar konut politikası neye dönüştü? Ne yapmalı?
How Housing Policy of Turkey Has Been Converted Until Urban Transformation? And What Shall Be Done Next?
Musa Kızıltepe
doi: 10.5505/planlama.2013.00710  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 12 - 18 (1302 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

GÖRÜŞ YAZISI
9.
89 numaralı Üye Erden Eşit
89 numaralı Üye Erden Eşit
Ali Vardar, Ömer H. Kıral
doi: 10.5505/planlama.2013.22931  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 5 (1279 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Avrupa Kent-Bölgelerinde Stratejik Mekânsal Planlama: Paralel Süreçler mi Farklılaşan Yörüngeler mi?
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.5505/planlama.2013.81300  PLAN 2013; 23 - 3 | Sayfalar 111 - 124 (1277 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
İstanbul Tarihi Alanda Neo-Liberal Kent Politikaları - Soylulaştırma Konusu
Neo-Liberal Urban Politics in the Historical Environment of İstanbul - The Issue of Gentrification
Ayşegül Can
doi: 10.5505/planlama.2013.79188  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 95 - 104 (1263 kere görüntülendi)

12.
“Mega Projeler ve İstanbul” Panelinin Değerlendirilmesi
Saadet Tuğçe Tezer
doi: 10.5505/planlama.2013.02996  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 53 - 56 (1207 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

GÖRÜŞ YAZISI
13.
Turizmin Rehin Aldığı Antik Kent ve Side Antik Limanının Yat Limanına Dönüşümü Üzerine
Turizmin Rehin Aldığı Antik Kent ve Side Antik Limanının Yat Limanına Dönüşümü Üzerine
Mehmet Çubuk
doi: 10.5505/planlama.2013.35220  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 6 - 11 (1155 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Kentsel Dönüşüm Öncesi Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırmasına Yönelik Yöntem Önerisi ve Ataşehir Barbaros Mahallesi Örneklemi
A Pre-application Method For Urban Regeneration Projects By Using Qualitative and Quantitative Indicators of Urban Quality of Life in Istanbul, Atasehir Barbaros Neighborhood
Deniz Erdem Okumuş, Engin Eyüp Eyüboğlu
doi: 10.5505/planlama.2015.09709  PLAN 2015; 25 - 2 | Sayfalar 93 - 106 (1124 kere görüntülendi)

15.
Kentsel kuramlarda sosyo-mekansal ayrışmaya dair çıkarımlar
Implications for socio-spatial segregation in urban theories
Gizem Caner, Fulin Bölen
doi: 10.5505/planlama.2013.94695  PLAN 2013; 23 - 3 | Sayfalar 153 - 161 (1078 kere görüntülendi)

16.
Neoliberal Kentlesme Manifestolari: Sulukule Ornegi
Manifestations of Neoliberal Urbanisation: The Case of Sulukule/Istanbul
Evren Tok, Melis Oguz
doi: 10.5505/planlama.2013.65265  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 57 - 66 (989 kere görüntülendi)

17.
Bir Kentleşme Stratejisi Olarak Yasanın Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Etkisi: Ankara Örneği
The effect of law in the transformation of the urban space as an Urbanization Strategy: The case of Ankara
Yasin Bektaş
doi: 10.5505/planlama.2014.83803  PLAN 2014; 24 - 3 | Sayfalar 157 - 172 (956 kere görüntülendi)

18.
Karar verme süreçlerinin demokratikleşmesinde stratejik yaklaşımın rolü ve örnek uygulamalar Süreç Tasarımı, Katılım ve Eylem
Anlı Ataöv
doi: 10.5505/planlama.2013.39974  PLAN 2013; 23 - 3 | Sayfalar 125 - 133 (927 kere görüntülendi)

19.
Çocuk için daha yaşanır bir İstanbul için öneriler: Başakşehir Kiptaş Toplu Konut ve Küçük Ayasofya Mahallesi örneği
Proposals for a more livable Istanbul for child: Examples of Kiptas Basaksehir Housing Estate and Kucuk Ayasofya Neighboorhood
Okşan Tandoğan, Nilgün Ergun
doi: 10.5505/planlama.2013.02418  PLAN 2013; 23 - 3 | Sayfalar 134 - 146 (893 kere görüntülendi)

20.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEMASININ TÜRKİYE ŞEHİR PLANLAMA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU: Lapseki Kenti için bir Yaklaşım
INTEGRATION OF THE ENERGY EFFICIENCY THEME INTO THE URBAN PLANNING SYSTEM OF TURKEY: An Approach for the City of Lapseki
Serkan Sınmaz
doi: 10.5505/planlama.2015.08370  PLAN 2015; 25 - 3 | Sayfalar 195 - 204 (892 kere görüntülendi) 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.