Planning: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram
Gencay Serter
doi: 10.5505/planlama.2013.98608  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 67 - 76 (2632 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714  PLAN 2016; 26 - 1 | Sayfalar 7 - 19 (2017 kere görüntülendi)

3.
Katılımın Yokluğunda Gezi'de Direniş
Gezi Resistance in the Absence of Participation
Erhan Kurtarır, Ayşenur Ökten, Tuba İnal Çekiç
doi: 10.5505/planlama.2013.58077  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 45 - 51 (1815 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji
Renewable Energy for Sustainable Development
Hatice Selcen Seydioğulları
doi: 10.5505/planlama.2013.14633  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 19 - 25 (1624 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Üretim Coğrafyasının Biçimlenme Dinamikleri ve Bu Dinamiklerin İstanbul’a Etkileri
Dynamics That Form the Geography of International Production of Apparel Industry and Effects of These Dynamics on Istanbul
Gülşen Pelin Olcay
doi: 10.5505/planlama.2013.58076  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 26 - 34 (1569 kere görüntülendi)

6.
Somut Olmayan Kültür Mirasının Sürdürülmesi İçin Üç Sektörlü Bir Model: İstanbul Tarihi Kent Merkezi için ‘Kuyumculuk Mahallesi’ Önerisi
Safeguarding the intangible cultural heritage through a tri-sector model: the jewellery quarter in the Old City of Istanbul
Ayşe Nur Ökten, Yiğit Evren
doi: 10.5505/planlama.2013.03521  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 35 - 44 (1466 kere görüntülendi)

7.
Ayazma'nın Kürt Nüfusunun Medenileştirilmesi: Ayazma/ Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi-Küçükçekmece İstanbul
Civilizing the Kurdish Population of Ayazma: Ayazma / Tepeüstü Urban Transformation Project -Küçükçekmece Istanbul
Cihan Uzunçarşılı Baysal
doi: 10.5505/planlama.2013.88597  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 83 - 94 (1393 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Dönüşüme gelene kadar konut politikası neye dönüştü? Ne yapmalı?
How Housing Policy of Turkey Has Been Converted Until Urban Transformation? And What Shall Be Done Next?
Musa Kızıltepe
doi: 10.5505/planlama.2013.00710  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 12 - 18 (1135 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

GÖRÜŞ YAZISI
9.
89 numaralı Üye Erden Eşit
89 numaralı Üye Erden Eşit
Ali Vardar, Ömer H. Kıral
doi: 10.5505/planlama.2013.22931  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 5 (1133 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
İstanbul Tarihi Alanda Neo-Liberal Kent Politikaları - Soylulaştırma Konusu
Neo-Liberal Urban Politics in the Historical Environment of İstanbul - The Issue of Gentrification
Ayşegül Can
doi: 10.5505/planlama.2013.79188  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 95 - 104 (1084 kere görüntülendi)

11.
“Mega Projeler ve İstanbul” Panelinin Değerlendirilmesi
Saadet Tuğçe Tezer
doi: 10.5505/planlama.2013.02996  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 53 - 56 (1031 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Turizmin Rehin Aldığı Antik Kent ve Side Antik Limanının Yat Limanına Dönüşümü Üzerine
Turizmin Rehin Aldığı Antik Kent ve Side Antik Limanının Yat Limanına Dönüşümü Üzerine
Mehmet Çubuk
doi: 10.5505/planlama.2013.35220  PLAN 2013; 23 - 1 | Sayfalar 6 - 11 (1000 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Neoliberal Kentlesme Manifestolari: Sulukule Ornegi
Manifestations of Neoliberal Urbanisation: The Case of Sulukule/Istanbul
Evren Tok, Melis Oguz
doi: 10.5505/planlama.2013.65265  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 57 - 66 (874 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Avrupa Kent-Bölgelerinde Stratejik Mekânsal Planlama: Paralel Süreçler mi Farklılaşan Yörüngeler mi?
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.5505/planlama.2013.81300  PLAN 2013; 23 - 3 | Sayfalar 111 - 124 (859 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Kentsel Dönüşüm Öncesi Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırmasına Yönelik Yöntem Önerisi ve Ataşehir Barbaros Mahallesi Örneklemi
A Pre-application Method For Urban Regeneration Projects By Using Qualitative and Quantitative Indicators of Urban Quality of Life in Istanbul, Atasehir Barbaros Neighborhood
Deniz Erdem Okumuş, Engin Eyüp Eyüboğlu
doi: 10.5505/planlama.2015.09709  PLAN 2015; 25 - 2 | Sayfalar 93 - 106 (829 kere görüntülendi)

16.
Kentsel kuramlarda sosyo-mekansal ayrışmaya dair çıkarımlar
Implications for socio-spatial segregation in urban theories
Gizem Caner, Fulin Bölen
doi: 10.5505/planlama.2013.94695  PLAN 2013; 23 - 3 | Sayfalar 153 - 161 (826 kere görüntülendi)

17.
Karar verme süreçlerinin demokratikleşmesinde stratejik yaklaşımın rolü ve örnek uygulamalar Süreç Tasarımı, Katılım ve Eylem
Anlı Ataöv
doi: 10.5505/planlama.2013.39974  PLAN 2013; 23 - 3 | Sayfalar 125 - 133 (748 kere görüntülendi)

18.
Bir Kentleşme Stratejisi Olarak Yasanın Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Etkisi: Ankara Örneği
The effect of law in the transformation of the urban space as an Urbanization Strategy: The case of Ankara
Yasin Bektaş
doi: 10.5505/planlama.2014.83803  PLAN 2014; 24 - 3 | Sayfalar 157 - 172 (748 kere görüntülendi)

19.
İnsancıl Bakış Açısıyla Konut Üretimi: ‘Diğer Aktörler’ Meselesi
Housing Production From a Humanistic Point of View: The Issue of ‘Other Actors’
Anlı Ataöv
doi: 10.5505/planlama.2013.24633  PLAN 2013; 23 - 2 | Sayfalar 77 - 82 (729 kere görüntülendi)

20.
Çocuk için daha yaşanır bir İstanbul için öneriler: Başakşehir Kiptaş Toplu Konut ve Küçük Ayasofya Mahallesi örneği
Proposals for a more livable Istanbul for child: Examples of Kiptas Basaksehir Housing Estate and Kucuk Ayasofya Neighboorhood
Okşan Tandoğan, Nilgün Ergun
doi: 10.5505/planlama.2013.02418  PLAN 2013; 23 - 3 | Sayfalar 134 - 146 (726 kere görüntülendi) 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.