Planlama Dergisi - Planning: 32 (3)
Cilt: 32  Say: 3 - 2022
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - IX

EDITRYAL
2.
Editryal
Editorial

Sayfa X

ARATIRMA MAKALESI
3.
Buras Eskiden Evimizdi! Kentsel Dnmden Kaynakl Yerinden Edilmelerin Sonularna Ampirik Bir Bak
It Used to be Our Home! An Empirical Aftermath of Displacements Caused by Urban Regeneration
Uurcan Ayk
doi: 10.14744/planlama.2022.14471  Sayfalar 329 - 344

4.
Yayalatrma Yoluyla Bir Belediye Eliyle Ticari Soylulatrma Giriimine Yerel Dkkn Sahiplerinin Bak
Local Shopkeepers Perspectives on an Attempt for Municipally-led Commercial Gentrification Via Pedestrianization
Meri Krmz
doi: 10.14744/planlama.2021.14238  Sayfalar 345 - 360

5.
Deniz Seviyesinin Ykselmesi ve Taknlara Kar Kentsel Ky Alanlarnn Analizi ve Adaptasyon Stratejileri in Bir Yaklam: zmir rnei
An Approach for The Analysis of Urban Coastal Areas and Adaptation Strategies Against The Sea Level Rise and Flooding: The Case of Izmir
ala Ercanl, Gkeiek Savar
doi: 10.14744/planlama.2022.19480  Sayfalar 361 - 382

6.
Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesi
Research and Development Project of Conservation and Revitalization Model for Mersin Historic City Center
Meltem Uar, Fikret Zorlu, Tuba Akar, Zleyha Sara Belge
doi: 10.14744/planlama.2022.16769  Sayfalar 383 - 407

7.
Kent Merkezlerinde Otopark Talebinin Belirlenmesine ve Ynetilmesine likin Bir Deerlendirme Yntemi, zmir Alsancak
An Assessment Method for Determination and Management of Parking Demand in City Centers, zmir Alsancak
Deniz Cinki, Hilmi Evren Erdin
doi: 10.14744/planlama.2022.67984  Sayfalar 408 - 423

8.
Zonguldaktaki Endstriyel Peyzajn Kent Kimliine Etkisi
The Effect of Industrial Landscape on the Urban Identity in Zonguldak
Saadet Gndodu, Fuat Fidan
doi: 10.14744/planlama.2022.78055  Sayfalar 424 - 441

9.
Kentsel ve Krsal Arasnda: l lan Ediliinin 25. Ylnda Osmaniyede Sosyal, Meknsal ve Ekonomik Yapnn Deerlendirilmes
In-Between Urban and Rural: Evaluation of Social, Spatial and Economic Structure of Osmaniye on the 25th anniversary of the Provincial Status
Sezen Savran Penbeciolu, zge Erba
doi: 10.14744/planlama.2022.40427  Sayfalar 442 - 460

10.
Plan kararlarnn geleneksel merkez dokusuna etkileri-Bergama rnei
The effects of plan decisions on traditional center pattern-The case of Bergama
Elif zel Grc, Naime Hlya Berkmen
doi: 10.14744/planlama.2022.80388  Sayfalar 461 - 487

11.
Ankara'da Kentsel Byme: Kent eperinde Bymenin Kontrolne Ynelik Planlama ve Politika Aralar
Urban Growth in Ankara: Planning and Policy Tools For Controlling Growth at the Urban Fringe
Fulya Snac zfndk
doi: 10.14744/planlama.2022.37880  Sayfalar 488 - 509

DERLEME
12.
Web of Science Veri Tabanna Gre Trkiyede Kent almalar
Urban Studies in Turkey According to Web of Science Database
Mustafa Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.91328  Sayfalar 510 - 518

ARATIRMA ZETI
13.
Yerlemeler ve Karmaklk Kuram
Settlements and Complexity Theory
Emine Yetikul
doi: 10.14744/planlama.2022.20053  Sayfalar 519 - 526

GR YAZISI
14.
Kamusal Mekan Tasarmn Katlma Sunmak
Presenting Public Space Design to Participation
Ahmet Kvan Kutluca, nci Olgun, Meliz Akyol Alay
doi: 10.14744/planlama.2022.24654  Sayfalar 527 - 535
Makale zeti |Tam Metin PDF

15.
Otoriter Kentlemeyi Atatrk Havaliman zerinden Berlin - Tempelhofa Bakarak Okumak
Reading Authoritarian Urbanization through Atatrk Airport by looking at Berlin - Tempelhof
Tayfun Kahraman, Tuba Inal-Cekic, Meri Demir Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.75875  Sayfalar 536 - 541
Makale zeti |Tam Metin PDF

KITAP NCELEME
16.
Kentsel heterotopya: zgrleme mekn olarak eikler kentine doru
Urban heterotopia: Towards the city of thresholds as a space of emancipation
Demet Deryanur eker
doi: 10.14744/planlama.2022.83584  Sayfalar 542 - 545
Makale zeti |Tam Metin PDF

DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
17.
Hakem Indeksi
Reviewer List

Sayfa 546
Makale zeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale