Planning: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
GÖRÜŞ YAZıSı
1.
Atatürk Orman Çiftliği Surlarındaki İlk Gedik
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.5505/planlama.2014.91885  Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Türkiye'de Eko Belediyecilik Modelinin Uygulanabilmesi Üzerine Yaklaşım
Seda H Bostancı
doi: 10.5505/planlama.2014.75047  Sayfalar 4 - 5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Türkiye'de Bilgi Toplumu ve Enformasyonel Kentlere bakış
Overview Of The Information Society and The Informational City in Turkey
Zeynep Özdemir
doi: 10.5505/planlama.2014.30974  Sayfalar 6 - 9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Tasarımla aldatmak: Megaproje kabullerinin ardındaki siyaset
Gülçin Tunç
doi: 10.5505/planlama.2014.98852  Sayfalar 10 - 17
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
5.
Kentsel planlama deneyimlerinin plan başarı ölçütleri çerçevesinde karşılaştırılması ve değerlendirilmesi – İstanbul örneği
Comparison and evaluation of the urban planning experiences within the framework of the success criteria for the plan – sample of İstanbul
İlker Gölbaşı
doi: 10.5505/planlama.2014.65375  Sayfalar 18 - 25

6.
İstanbul’da Kentsel Yeşil Alan Kullanımı Ve Kentsel Yeşil Alanlardan Memnuniyet
Urban Green Area Use and Green Area Satisfaction In Istanbul
Elif Kısar Koramaz, Handan Türkoğlu
doi: 10.5505/planlama.2014.03511  Sayfalar 26 - 34

7.
Bilişim teknolojileri ve e-yönetim: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin web siteleri
ICT and e-Governance: The web portals of Istanbul Municipality
Egin Zeka, Egin Zeka
doi: 10.5505/planlama.2014.29392  Sayfalar 35 - 41

8.
Soylulaştırmanın Yeni Biçimleriyle Yerinden Edilmeyi Yeniden Düşünmek
Revisiting “Displacement” Through New Forms of Gentrification
Beril Sönmez
doi: 10.5505/planlama.2014.11939  Sayfalar 42 - 53 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.