Koronavirüs zamanında Merrifield’in amatörlük önerisini düşünmek [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-83446 | DOI: 10.14744/planlama.2020.83446  

Koronavirüs zamanında Merrifield’in amatörlük önerisini düşünmek

Meriç Kırmızı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Anahtar Kelimeler: amatör, profesyonelleşme, amatör devrim, amatörlerin kenti, mutlu işsizlik


Considering Merrifield's proposition of amateurism in times of coronavirus

Meriç Kırmızı
Ondokuz Mayis University, Faculty of Science and Letters, Sociology Department

Keywords: amateur, professionalization, amateur revolution, city of amateurs, happy unemployment
Sorumlu Yazar: Meriç Kırmızı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.