40 Yıl Sonra Foça Koruma Planı Üzerine Bir Söyleşi [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-63497 | DOI: 10.14744/planlama.2018.63497  

40 Yıl Sonra Foça Koruma Planı Üzerine Bir Söyleşi

Ömer Hamdi Kıral, Selçuk Yener
Serbest Plancı

Anahtar Kelimeler: Koruma planı, kentsel sit, arkeolojik sit, doğal sit


Foça Conservation Plan, an interview after 40 years

Ömer Hamdi Kıral, Selçuk Yener
Free Lance Planner

Keywords: Conservation plan, urban conservation site, archeological conservation site, natural conservation site
Sorumlu Yazar: Selçuk Yener, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.