Sanat Aracılığı ile Birarada Olma Durumları ve Beyoğlu’nun Mekânsal Kültüründeki Yansımaları [Planning]
Planning. 2020; 30(3): 374-388 | DOI: 10.14744/planlama.2020.60783  

Sanat Aracılığı ile Birarada Olma Durumları ve Beyoğlu’nun Mekânsal Kültüründeki Yansımaları

Güzin Yeliz Kahya
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Kayseri Türkiye

Kentlerde farklı sanat organizasyonlarının kesişen yer seçimleri dolayısıyla ortaya çıkan sanat mekânlarının oluşturduğu kümelenmeler, kentlerin sosyal canlılığı için önemli yerler olarak kabul edilmektedirler. Bu makale bu argümanı İstanbul Beyoğlu’nda sanat organizasyonlarının sanatsal etkinlikleri düzenlerken seçtikleri mekanlar üzerinden analiz eder. Bir taraftan sanat etkinliklerin yerlerini haritalarken, makalenin odağında hem etkinliklerin etkisinde, hem de bölgedeki yaya kullanımı etkisi altında ele alınması gereken Beyoğlu sokak ağı konfigürasyonu vardır. Metodolojik olarak, tespit edilen tüm sanat etkinlik mekânları bir sosyal bir-arada olma durumunun aktif yaratıcıları olarak ele alınırken, mekandaki yaya hareketi bu etkinlik meskenlerini ilişkilendirerek ağsal bir yapıya dönüştüren mekanizma olarak ele alınır. Makale Beyoğlu sokak ağının konfigürasyonunu analiz ederek, sokak ağının bölgedeki yaya akışına potansiyel etkisini ortaya çıkarmakta, bölgede yaya akışına dayalı ortaya çıkan mekânsal kullanımlara vurgu yapmaktadır. Bu yaklaşımla, makalede sanatsal etkinliklerin kentsel deneyiminde mekânsal süreçlerin sosyal olanı biçimlendirmedeki rolüne dair çıkarımlar yapılır.

Anahtar Kelimeler: Sanat etkinlikleri, mekanın kültürü, sokak ağı, erişilebilirlik, yaya hareketi, Sosyal bir-aradalık, Beyoğlu


Expression of Arts-Driven Social Co-presences in the Beyoğlu’s Spatial Culture

Güzin Yeliz Kahya
Erciyes University Architecture Faculty City And Regional Planning Department Kayseri Turkey

The clusters of arts that are organically developed by the compatible location choices of art organizations are considered as such urban areas that social co-presences are generated. They are, thus significant catalysts for the enhancement of urban vitality. This paper examines this argument through exploring the location choices of art organizations in placing their art events in Beyoğlu, Istanbul. Along with the location pattern of art events, the focus of paper is the configurational attributes of Beyoğlu’s urban network through which the art events impact on and are impacted by pedestrian use of urban space. The method addresses the locations of art events as places of art-driven social co-presence, and the pedestrian movement as the force that holds the events in a networked structure. Analyzing Beyoğlu’s street network configurationally, the paper quantitatively presents the urban network’s potential effect on pedestrian movement, and highlights the modes of urban space uses that can be possibly emerged through the natural pedestrian movement in Beyoğlu. The approach reveals the aspects of spatial processes that would generate social effects in the urban experience of art events in Beyoğlu.

Keywords: art events, spatial culture, street network, accessibility, pedestrian movement, social co-presence, Beyoğlu


Güzin Yeliz Kahya. Expression of Arts-Driven Social Co-presences in the Beyoğlu’s Spatial Culture. Planning. 2020; 30(3): 374-388

Sorumlu Yazar: Güzin Yeliz Kahya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.