Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-59672 | DOI: 10.14744/planlama.2019.59672  

Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Esma Aksoy Khurami, özgül burcu özdemir sarı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, Ankara, Türkiye

2003 yılından itibaren 58. Hükümet'in Acil Eylem Planı kapsamında ülke çapında başlatılan konut seferberliğinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat sektörünün en etkili aktörlerinden biri haline gelmiştir. Toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerine öncülük eden TOKİ, alt ve orta gelir gruplarına konut sunumunu kendine strateji edinmiş, bu bağlamda farklı bölgelerde alt gelir gruplarının konut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değişen ölçeklerde konut projeleri gerçekleştirilmiştir. Ancak bu uygulamaların konut sorunu ve ihtiyacını ne ölçüde gözettiği, ilgili hane halklarının konuta ekonomik erişebilirliklerine katkı sağlayıp sağlayamadığı, araştırmalara konu edilmemiştir. Ülkemizde genellikle ihtiyaç analizleri ve durum tespitleri tam olarak yapılmadan belirlenen kentsel politikaların sonuçta hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı takip edilmediği gibi, bu politikaların ne türden etkiler yarattığı da izlenmemektedir. Oysa kentsel politikalar belirlenirken ihtiyaçların ve mevcut durumun iyi incelenmesi ve benimsenen politikaların sonuçlarının izlenmesi beklenir. Ülkede ruhsatlı konut açığı olduğu söylemine dayanan ancak ihtiyaç analizleri ve mevcut durum tespitleri yapılmadan geliştirilen 'konut üretim seferberliği' kapsamında ülkenin konut üretim hacmi oldukça artmıştır. Bu çalışma kamu sektörü tarafından (TOKİ) alt gelir gruplarına yönelik olarak üretilen konutların ve bu kapsamda benimsenen politikaların alt gelir gruplarının konuta ekonomik erişebilirliği üzerine etkilerini bölgesel düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın bulgularına göre hane halklarının konuta ekonomik olarak erişebilirliklerinde pek çok bölgede gelişim olmasına rağmen konut harcamaları/gelir oranı %30 ön kabulünün üstündedir. Belirlediği en temel hedeflerden birisi alt gelir grupları için konut üretmek ve sunmak olan TOKİ'nin ürettiği konut miktarları açısından alt gelir gruplarına konut sunumu ve konuta ekonomik erişebilirlik anlamında ciddi bir katkı sağlayamaması bir eksiklik olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konuta Ekonomik Erişebilirlik, Bölgesel Konut Üretimi, Konut Politikaları, TOKİ, Düzey 1


An Investigation of the Effects of Housing Production Performance on Housing Affordability

Esma Aksoy Khurami, özgül burcu özdemir sarı
Middle East Technical University, Department of City and Regional Planning, Ankara, Turkey

With the 58th Government's Urgent Action Plan including country-wide housing program, Housing Development Agency (HDA) has been one of the most influential actors in the construction sector. While HDA was leading to mass housing and urban transformation projects, it also targeted to provide housing for low and middle-income households. To do that, it executed varied housing implementations in different regions of Turkey. However, the regional contribution and differentiation of these activities to the housing affordability and problems of households were not considered. As the outcomes of urban policies which defined without making needs assessments and current situation analysis, were not tried to follow about whether they reached objectives. On the contrary, before defining urban policies, the necessity to analyze needs and current situation and then monitoring the results of these policies should be key and basic components of the policy-making process. With country-wide housing program based on the discourse of housing shortage, housing production capacity of Turkey has considerably increased. This study aimed to understand and reveal the main effects of housing production of HDA for low-income households and housing policies to the housing affordability issue. The results of the study indicate that although there are significant improvements in housing affordability of households, still housing affordability ratio of regions is higher than 0.30, predefined affordability criteria. Even one of its main target is to provide housing for low-income households, the lack of contribution of housing production by HDA to the housing affordability of these groups was observed.

Keywords: Housing Affordability, Regional Housing Production, Housing Policies, Housing Development Agency(HDA), Level 1
Sorumlu Yazar: Esma Aksoy Khurami, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.