On Dokuzuncu Yüzyılda Doğu Akdeniz Liman Kentinin Yapısı [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-46704 | DOI: 10.14744/planlama.2019.46704  

On Dokuzuncu Yüzyılda Doğu Akdeniz Liman Kentinin Yapısı

TÜLİN SELVI ÜNLÜ
Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi

Akdeniz coğrafyası içinde, zaman, doğa olayları ve insani eylem arasında birbirini değiştirip dönüştüren karşılıklı ilişkinin somut mekanı olarak deniz ve karanın buluştuğu liman kentleri, ortak bir deniz etrafındaki konumları ve aralarında sürekli yön ve biçim değiştiren ilişkileri ile daima araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Doğu Akdeniz’de yer alan liman kentleri, sahip oldukları coğrafi konum nedeniyle ağırlıklı olarak ekonomik ilişkileri ve küreselleşme süreçleriyle bağlantılı olarak ele alınmıştır.

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz liman kentlerinin mekansal yapısının biçimlenişi ve bu yapıyı oluşturan mekansal bileşenler farklı örnekler üzerinden tartışılacaktır. Bunun için, on dokuzuncu yüzyılda yaşanan tarihi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin söz konusu kentlerdeki mekansal karşılıklarının neler olduğu ortaya konularak, kentsel yapının nasıl şekillendiğine yönelik bir değerlendirme yapılacaktır. Böylece, Doğu Akdeniz liman kentine ilişkin çalışmalardaki, iktisadi ve tarihi perspektife, mekansal bir ele alışla katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz Liman Kenti, Mekansal Yapı ve Gelişim, On Dokuzuncu Yüzyıl


Urban Structure of the Eastern Mediterranean Port City in the Nineteenth Century

TÜLİN SELVI ÜNLÜ
Mersin University Center for Mediterranean Urban Studies

The Mediterranean attracted researchers as a field of study due to its existence as the material space of reciprocal and regenerative relationships between human beings, their culture and nature, land and sea. The port cities in the Eastern Mediterranean region had been mostly discussed in relation to their economic relationships, owing to their geographic location, and to globalization processes.

In this study, the spatial structure of the Eastern Mediterranean port cities in the nineteenth century is discussed. Accordingly hereby, the shaping of the urban structure of the Eastern Mediterranean port cities is discussed in the study with reference to the components of urban structure throughout different examples. Since most of the previous studies on Mediterranean port cities focus on their economical and social aspects, this study aims to contribute to these studies with a spatial perspective.

Keywords: Eastern Mediterranean Port Cities, Urban Structure and Development, Nineteenth Century
Sorumlu Yazar: TÜLİN SELVI ÜNLÜ, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.