Sağlık Eşitsizlikleri, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Üzerinden Bir Değerlendirme: Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-29484 | DOI: 10.14744/planlama.2019.29484  

Sağlık Eşitsizlikleri, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Üzerinden Bir Değerlendirme: Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği

Ali Cenap Yoloğlu1, AHMET ONER KURT2, Yasemin Sarıkaya Levent1, TOLGA LEVENT1, SINAN BURAT1, Servet Karaca3, Serkan Gökalp1
1Mersin Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
2Mersin Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Mersin Üniversitesi, Bölgesel İzleme Araştırma Uygulama Merkezi

Bu çalışmanın amacı Mersin ili Mezitli İlçesi genelinde Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeğini kullanarak sağlık eşitsizliklerinin ortaya çıkmasında etkili olan kırılma noktalarını ortaya koymaktır. 18 yaş ve üstündeki nüfusa mahalle bazında mahalle nüfusu, yaş grubu ve cinsiyet gözetilerek uygulan toplam 1083 anket sonucunda bedensel, psikolojik, sosyal ve çevresel alan puanları açısından bireyin mensup olduğu sosyal sınıfı belirleyen tüm değişkenlerin yaşam kalitesi ölçeği üzerinde tanımlayıcı etkisi olduğu gözlenmiştir. Buna karşın yaşanılan mahallenin yaşam kalitesi ölçeği üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. Ancak mahallelerin homojen alanlar olmadığı düşünüldüğünde, aynı mahalle içindeki mekânsal nitelik farklılaşmaları (sağlık hizmetlerine kolay erişim, yeterli yeşil alan varlığı, yeterli gölgelik alan varlığı) yaşam kalitesi alan puanlarını etkilemektedir. Buna ek olarak bazı konut kullanım kolaylıkları da (konutun mülkiyeti, konutta kullanılan ısınma biçimi, evdeki oda sayısı, evde kullanılan içme suyu kaynağı, konutu kullanma süresi) yaşam kalitesi alan puanları üzerinde fark yaratan bir etkiye sahiptir. Dolaysıyla bireyin sınıfsal konumu hem doğrudan hem de konutun kullanım kolaylıkları ve çevresel olanaklar gibi dolaylı yollardan yaşam kalitesi ölçeğini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Eşitsizlikleri, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği, Mezitli, Kentsel Planlama


Health Inequalities, An Evaluation Through WHO Quality of Life Scale: The Case of Mersin Province, Mezitli District

Ali Cenap Yoloğlu1, AHMET ONER KURT2, Yasemin Sarıkaya Levent1, TOLGA LEVENT1, SINAN BURAT1, Servet Karaca3, Serkan Gökalp1
1Mersin University, Department Of City And Regional Planning
2Mersin University, Department Of Public Health
3Mersin University, Regional Monitoring Research and Application Center

The purpose of this study is to reveal the breaking points which are effective in the emergence of health inequalities by using the World Health Organization Quality of Life Scale in Mersin province, Mezitli District. As the result of 1083 questionnaires in total applied to the population aged 18 years and over by considering neighborhood population, age group and gender it was observed that all the variables determining the social class status of the individuals have a determinative effect on the quality of life scale in terms of physical, psychological, social and environmental field scores. On the other hand, there is no direct effect of neighborhoods on quality of life scales. However, when neighborhoods are not considered to be homogeneous areas, spatial quality differences within the same neighborhood (easy access to health care services, adequate green space availability, adequate sheltering assets) affect quality of life scores. In addition, some housing conveniences (ownership of the house, the type of heating used in the house, the number of rooms in the house, the source of drinking water at home, the duration of use of the house) have an influence on the quality of life scores. Thus, the individual's class position influences the quality of life scores both directly and indirectly such as convenience of the home and environmental facilities.

Keywords: Health Inequalities, WHO Quality of Life Scale, Mezitli, Urban Planning
Sorumlu Yazar: Ali Cenap Yoloğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.