Mekansal Planların Nitelik Sorunu [Planning]
Planning. 2020; 30(2): 149-153 | DOI: 10.14744/planlama.2020.07269  

Mekansal Planların Nitelik Sorunu

Ahmet Burak Büyükcivelek
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: mekansal planlar, yasal çerçeve, plancılar, şehir plancıları odası, akademi


Quality Problem of Spatial Plans

Ahmet Burak Büyükcivelek
Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Ankara

Keywords: spatial plans, legal framework, planners, chamber of city planners, academia


Ahmet Burak Büyükcivelek. Quality Problem of Spatial Plans. Planning. 2020; 30(2): 149-153

Sorumlu Yazar: Ahmet Burak Büyükcivelek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.