“İmar Barışı” Düzenlemesinin Yerel Yönetimler Düzeyinde Etkilerinin Analizi [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-04796 | DOI: 10.14744/planlama.2019.04796  

“İmar Barışı” Düzenlemesinin Yerel Yönetimler Düzeyinde Etkilerinin Analizi

Zeynel Abidin Polat
İstanbul Arel Üniversitesi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü, İstanbul

Kırsal alandan kentsel alanlara göçlerin artmasıyla birlikte kentleşme olgusunu ortaya çıkmıştır. Artan kentleşmenin neticesinde konut ihtiyacı da artmış ve sonuçta konut üretimi de hızlanmıştır. Hızlı nüfus artışına rağmen aynı oranda artmayan konut stoku, kırdan kente göçen nüfusun kendi barınma ihtiyacını büyük ölçüde kent çeperinde hazine veya özel araziler üzerine yasadışı konutlar inşa ederek karşılamaya itmiştir. Bununla birlikte yasal olarak yapılmasına engel bulunmayan fakat çeşitli sebeplerden dolayı tamamlanamayan veya kontrolden geçemeyen konut projeleri de bulunmaktadır. Alınan tedbirlere rağmen kentlerimizdeki kaçak yapılaşma ve gecekondu üretimi olanca hızıyla devam etmiştir. Kentsel alanların yönetiminden sorumlu olan yerel yönetimler çeşitli sebeplerle kaçak yapılaşmayı engelleyememiştir. Hukuki olarak kaçak sayılan bu yapılarda oturanların imar, elektrik doğalgaz, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesinde ve vergilerin toplanmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunları çözebilmek için geçmişten günümüze kadar çeşitli imar afları çıkartılmıştır. Bu aflardan en yenisi olan ve kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak da bilenen düzenleme “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” dur. Bu kanunun 16. Maddesi gereğince 31/12/2017 öncesinde yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de imar affı sürecini ve eylemlerini yönlendiren yasal ve yönetimsel faaliyetleri ele alarak “İmar Barışı” düzenlemesinin yerel yönetimler düzeyinde hukuki, sosyal, ekonomik etkilerini analiz etmektir. Çalışmada, Türkiye’de imar affı konusuna ilişkin yasal ve yönetimsel yapının tarihsel süreç içerisinde karşılaştırmalı analizini içeren bir yöntem izlenmiştir. Bu bağlamada çalışmanın Türkiye’de imar sorunlarının çözümüne yönelik alternatif model arayışlarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İmar affı, yerel yönetimler, kentleşme, gecekondu, kaçak yapılar


Analysis Of The Regulation Of “’Zonıng Reconciliation” At Level Of Local Government

Zeynel Abidin Polat
Istanbul Arel University, Department of Real Estate and Asset Valuation, İstanbul, Turkey

Urbanization has emerged along with the increase in migration from rural areas to urban areas. As a result of the increasing urbanization, the demand for housing increased and consequently the housing production accelerated. In spite of rapid population growth, the unimproved housing stock has forced the population migrating from the city to meet its own need for housing by constructing illegal houses on treasury or private land in the city wall to a large extent. However, there are also housing projects that can not be completed or checked out due to various reasons. Despite the precautionary measures, illegal settlement and slum production in our cities continued rapidly. Local governments responsible for the management of urban areas have not been able to prevent illegal settlement for various reasons. There are serious problems in meeting the urban infrastructure needs such as electricity, natural gas, water and sewerage, transportation and collecting taxes in these structures which are legally considered to be illegal. From the past to the present, in order to solve these problems, various zoning amnesty laws have been issued. The most recent of these reconstruction forgiveness and also known as “Reconstruction Peace” is “Law No. 7143 on the Restructuring of Certain Taxes and Other Receivables and Amendments to Certain Laws”. According to Article 16 of this Law, it is aimed to record the unlicensed buildings made before 31/12/2017. The purpose of this study is to analyze the legal, social and economic effects of the “Reconstruction Peace” regulation at the local government level considering directing the activities of legal and administrative zoning amnesty process and activities in Turkey. In this study, a method involving a comparative analysis in the historical process of legislative and administrative structure for the zoning amnesty laws issues in Turkey were monitored. In this context, the study is believed to contribute to the search for alternative models of development to solve reconstruction problems in Turkey.

Keywords: Zoning amnesty, local governments, urbanization, slum, illegal structures
Sorumlu Yazar: Zeynel Abidin Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.