Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kamusal; Alan / Mekan
Public; Up in the Air or in the Ordinal Scale
Meriç Demir Kahraman, Handan Türkoğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.02486  

2.
İzmir'de Kentsel Dönüşüm Projelerinde Sürdürülebilir İnşaat Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sustainable Construction Waste Management for Urban Regeneration Project in Izmir
Yakup Egercioğlu, Ayşe İregöl
doi: 10.14744/planlama.2017.41636   (29 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi Ve Yerel Kalkınmaya Etkisi
The Development of Rural Turism in Ankara, Beypazarı and Its Impact on Local Development
Ferda Tatar, Bilge Armatlı Köroğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.26349   (60 kere görüntülendi) 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.