Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Bir Kentsel Dönüşüm Deneyimi: Kadifekale-Uzundere İkileminde Bireysel Öyküler Üzerine Düşünmek
An Urban Transformation Practice: Thinking About the Individual Stories Through the Kadifekale-Uzundere Dilemma
Elif Mutlu Kılıç, Aliye Emel Göksu
doi: 10.14744/planlama.2018.76476  

2.
Gömleğin Her Düğmesini Yanlış İliklemek: Artvin-Yusufeli Zorunlu Yeniden Yerleştirme Sürecinin Eleştirel İncelemesi
Buttoning all the Buttons Wrongly: Critical Inquiry on Artvin-Yusufeli Involuntary Resettlement Process
Ersin Türk, Gökhan Hüseyin Erkan
doi: 10.14744/planlama.2018.36854  

3.
İstanbul'da Afet Riski Yüksek İlçelerin Planlama Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Disaster Risky Districts in Istanbul for Planning Purposes
Ufuk Fatih Küçükali
doi: 10.14744/planlama.2018.30502  

4.
Küre–Ersizlerdere köy tasarım rehberi; süreç ve yöntem üzerine bir tartışma
Küre-Ersizlerdere village design guide: A debate on process and methodology
Hürriyet Öğdül, Mustafa Gül, İnci Olgun, Seher Demet Kap Yücel, Çare Olgun Çalışkan
doi: 10.14744/planlama.2018.98700  

5.
Kırsal mekanda yeni düzenleme araçları; köy tasarım şeması, köy tasarım rehberi ve eylem projeleri
New planning tools in rural areas; village design framework, village design guide and action projects
Hürriyet Öğdül, Seher Demet Kap Yücel, Binnur Öktem Ünsal, Gizem Aksümer
doi: 10.14744/planlama.2018.36025  

6.
Türkiye’de Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen tarım alanları için koruma temelli planlama yaklaşımı önerisi; Muğla Ovası örneği
Proposal of conservation-based planning approach for agricultural areas designated as Special Project Area (ÖPA) in Turkey; example of Mugla Plain
Neriman Yörür, Ayşegül Altınörs Çırak, Burcu Sılaydın Aydın, Ülkü İnceköse, Füsun Erduran Nemutlu, Gönül Aydın, Levent Atatanır, Alper Yorulmaz
doi: 10.14744/planlama.2018.52533  

7.
Bölge Planlamada Kırsal Alanların Önemini Yeniden Keşfetmek: Yeni Bölgecilik Perspektifinde Kuramsal Tartışmalar
Re-Thinking the Importance of Rural Areas in Regional Planning: Theoretical Discussions in the context of New Regionalism
Ozer Karakayaci
doi: 10.14744/planlama.2018.16870  

8.
Rüzgar Enerjisi Çatışması: Kırsal Alanlar ve Rüzgar Enerjisi – Karaburun Deneyimi
Wind Farm Conflict: Rural Areas and Wind Energy - The Karaburun Experience
Zeynep Özçam
doi: 10.14744/planlama.2018.21043   
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.