Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Yerel Siyasette Yerel Demokrasiyi Geliştirme Uygulamaları: Konsensus Tabanlı İşbirliği Geliştirme Örneği
Applications Of Local Democracy Development In Local Politics: Concensus Based Cooperation Development Example
Ümmühan Kaygısız
doi: 10.14744/planlama.2019.07078  Sayfa 0 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.