Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Mekânsal Planların Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Belirlenmesine Yönelik CBS Aracı Geliştirilmesi
Development of a GIS Tool for the Identification of Environmental Sustainability Performance of Spatial Plans
Emin Yahya Menteşe, Azime Tezer, Mehmet Demir
doi: 10.14744/planlama.2018.65002  

2.
Site ve Mahalle Yerleşimlerinde Açık Alan Oyunlarının Karşılaştırılması: Tekirdağ Örneği
A Comparision Of Children’s Outdoor Games In Gated Communities And Non-Gated Residential Neighbourhoods: The Case Of Tekirdağ
Okşan Tandoğan
doi: 10.14744/planlama.2018.24008  

3.
Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerin Korunması Ve Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı
A New Approach For Conservation Of Historical, Cultural And Natural Assets And Management: Çanakkale Battles Gallipoli Historical Site
Dilek Erden Erbey
doi: 10.14744/planlama.2018.40469  

4.
Suç korkusu konusunda bir inceleme: Kadıköy örneği
An examination of fear of crime: Kadıköy example
Nilgün Çolpan Erkan, Beril Sevin
doi: 10.14744/planlama.2018.82787  

5.
Komşuluk birimi ölçeğinde yapılı çevreyi biçimlendiren planlama kararlarına ilişkin sonuçların ölçülmesine yönelik çok değişkenli bir yöntem önerisi
Proposal of a multivariate method to measure the results of planning decisions which shape the built environment on the neighborhood unit scale
Kadriye Burcu Yavuz Kumlu, Şule Tüdeş, Ruşen Keleş
doi: 10.14744/planlama.2018.07379  

6.
Mekânın Üretimi ve Lefebvre’nin Mekânsal Üçlü Kavramsallaştırmasının Görünürlüğü: Taksim Gezi Parkı Örneği
The Production of Space and the Visibility of Lefebvre’s Spatial Triad: The Case of Taksim Gezi Park
Pınar Yurdadön Aslan, Nuri Yavan
doi: 10.14744/planlama.2018.25338  

DERLEME
7.
Bir Planlama Örneği Olarak Köy Enstitüleri Deneyimi
Village Institutes Experience As A Planning Case Itself
Gül Şimşek, Cansın Mercanoğlu
doi: 10.14744/planlama.2018.32548  

GÖRÜŞ YAZISI
8.
40 Yıl Sonra Foça Koruma Planı Üzerine Bir Söyleşi
Foça Conservation Plan, an interview after 40 years
Ömer Hamdi Kıral, Selçuk Yener
doi: 10.14744/planlama.2018.63497  
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.