Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Arazi düzeninin Çanak Çömleksiz Neolitik (ÇÇN) Dönemdeki kökeni – Akarçay Tepe Plaka C (Nizip Eski Kenti)
The roots of land arrangement in the Pre-Pottery Neolithic Age – The Akarçay Tepe Plaque C (Nizip Old City)
Şirin Gülcen Eren, Emine Seda Arslan
doi: 10.14744/planlama.2020.98704  Sayfa 0

2.
Zaman ve Mekân Kesitinde Sınırötesi Mirasların Dünya Mirası ile Karşılaştırmalı Analizi
A Comparative Analysis of Transboundary Heritages with World Heritage cross Time and Space
Seval Cömertler
doi: 10.14744/planlama.2020.54376  Sayfa 0

3.
Tekirdağ Kent Merkezinin “Yürünebilirlik” Açısından Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Araştırması
A Methodological Research In Evaluation Of “Walkability” Of Tekirdag City Center
Hatice Meltem Gundogdu, Elifnur Dinçer
doi: 10.14744/planlama.2020.50570  Sayfa 0

4.
Kentsel adaptasyon planlaması: Türkiye’de adaptasyon odaklı kentsel politika ve uygulamaların incelenmesi
Adaptive planning: Examining adaptation based urban policies and practices in Turkey
İrem İnce Keller, Nursen Kaya Erol
doi: 10.14744/planlama.2020.26023  Sayfa 0

5.
Adramytteion Antik Kenti Bütüncül Koruma Planı
Adramytteion Ancient City Comprehensive Heritage Preservation Plan
Seher Başlık, Mehmet Rıfat Akbulut
doi: 10.14744/planlama.2020.74046  Sayfa 0

6.
Planlamaya Rağmen Kentte Var Olabilmek: İzmir Konak’ta Bir Kadın Dostu Kent İncelemesi
Being Able to Exist in the City In Defiance of Planning: An Examination on a Woman-Friendly City in İzmir – Konak
Mercan Efe Güney, senem tezcan, Ceren Ağın
doi: 10.14744/planlama.2020.08379  Sayfa 0

7.
Kentsel Alanda CBS Kullanarak Bisiklet Altyapısı Rota Planlaması: İzmir Örneği
Bicycle Route Infrastructure Planning Using GIS in an Urban Area: The Case of Izmir
Sevim Pelin Özkan, Fatma Şenol, Zeynep Özçam
doi: 10.14744/planlama.2020.41275  Sayfa 0

8.
Kitap İncelemesi: Erkip, Feyzan, 2019. Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri: AVM’ler, Sokaklar, Kentler. İstanbul: İletişim Yayıncılık A.Ş. 182 sayfa. 23.20₺. ISBN 978-975-05-2652-7
Book Review: Erkip, Feyzan, 2019. Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri: AVM’ler, Sokaklar, Kentler. İstanbul: İletişim Yayıncılık A.Ş. 182 sayfa. 23.20₺. ISBN 978-975-05-2652-7
BURCU HALIDE OZÜDURU
doi: 10.14744/planlama.2020.38991  Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Kent ve Kadın: Bir beden pratiği olarak mekana "açılmak" ve "kapanmak"
City and the Woman: “Opening” and “closing” to the space as a body practice
Selda Tunç Subaşi
doi: 10.14744/planlama.2020.05924  Sayfa 0

10.
İklime Duyarlı Kentsel Tasarım İlkeleri: Erzurum Kenti Örneği
Climate Sensitive Urban Design Principles: The Case of Erzurum City
Merve Yavas, Sevgi Yılmaz
doi: 10.14744/planlama.2020.04934  Sayfa 0

11.
2002 Sonrası Milli Parklar Kanunu Kapsamında İlan Edilen Doğa Koruma Alanlarına Eleştirel Bir Bakış
Critical Outlook on Nature Protection Areas Which Aannounced According to 2873 National Park Law After 2002
Gencay Serter
doi: 10.14744/planlama.2020.63625  Sayfa 0

12.
Kenti Sahiplenmenin Veri Altyapısı: Küyerelleşme Sürecinde Kültür Varlıkları Envanteri ve Paylaşımı
Data Infrastructure for the Sense of Claiming the City: The Inventory of Cultural Assets and Sharing It in the Process of Glocalization
Aygün Erdoğan
doi: 10.14744/planlama.2020.64326  Sayfa 0

13.
Tekerlekli Sandalye ile Ulaşılabilirliğin Yapı Grubu ve Kentsel Ölçekte İrdelenmesi: Eskişehir Odunpazarı Kentsel Sit Alanı ve Kurşunlu Külliyesi
Evaluation of the Accessibility with Wheelchair In Scale of Building Group and Urban Scale: Eskisehir Odunpazari Urban Site and Kursunlu Complex
Hasan Ünver, Orkun Alptekin
doi: 10.14744/planlama.2020.22590  Sayfa 0

14.
Ankara’da Kentlilik Bilincini Oluşturan Değişkenlerin Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Variables Constituting Urban Consciousness in Ankara by Factor Analysis
Leyla Alkan Gökler, SEVINÇ BAHAR YENIGÜL, Ozge Yalciner Ercoskun, Ebru Vesile Ocalir-Akunal
doi: 10.14744/planlama.2020.88942  Sayfa 0

15.
Konut Piyasası Aktörleri Gözünden Türk Planlama Sistemi
Housing Market Actors Insights to Turkish Planning System
Elif Alkay
doi: 10.14744/planlama.2020.24471  Sayfa 0

16.
Planlama Perspektifinden Orman Sınırı Dışına Çıkartılan Alanlar Sorunu: İstanbul Örneği
The Issue Of The Areas That Are Removed Outside the Forest Boundaries From The Planning Perspective: Istanbul Case
Pelin Pınar Giritlioğlu
doi: 10.14744/planlama.2020.93695  Sayfa 0

17.
Rant Etkisinde Zekeriyaköy: Çepere Yönelen Plan, Yatırım ve Kullanıcı Tercihlerine Dair Bir Araştırma
Zekeriyaköy Under Rental Impact: A Research on Plan, Investment and User Preferences at the Periphery
Evrim Töre, Elif Menteş
doi: 10.14744/planlama.2020.14622  Sayfa 0 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.