Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kamusal Alanın Dönüşümü ve Kentsel Mekanın İletişimsel Niteliği Üzerine Düşünmek
Thinking on the Transformation of the Public Sphere and the Communicative Nature of Urban Space
Meriç Demir Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2019.87609  Sayfa 0

2.
“İmar Barışı” Düzenlemesinin Yerel Yönetimler Düzeyinde Etkilerinin Analizi
Analysis Of The Regulation Of “’Zonıng Reconciliation” At Level Of Local Government
Zeynel Abidin Polat
doi: 10.14744/planlama.2019.04796  Sayfa 0

3.
Yerel Siyasette Yerel Demokrasiyi Geliştirme Uygulamaları: Konsensus Tabanlı İşbirliği Geliştirme Örneği
Applications Of Local Democracy Development In Local Politics: Concensus Based Cooperation Development Example
Ümmühan Kaygısız
doi: 10.14744/planlama.2019.07078  Sayfa 0

4.
Seka Kağıt Fabrikası Endüstriyel Mirasının Dijital Yöntemlerle Aktarılması
Digital Representation of Seka Paper Mill's Industrial Heritage
Üftade Muşkara, Oylum Tuncelli
doi: 10.14744/planlama.2019.36002  Sayfa 0

5.
İstinat Duvarlarının Kent Kimlik Ögesi Olarak Değerlendirilmesi –Artvin Örneği
Evaluation of the retaining wall as Urban Identity Element – Case of Artvin
Zehra Eminagaoglu, HİLAL SURAT
doi: 10.14744/planlama.2019.48568  Sayfa 0

6.
Kentsel mekân organizasyonu ve sosyo-ekonomik yapı: Hiyerarşik kümeleme analizi kullanılan Grafik teorisi temelli ampirik bir çalışma
The organization of urban space and socio-economic characteristics: A graph theory-based empirical study using hierarchical cluster analysis
Edward Boampong, K. Mert Cubukcu
doi: 10.14744/planlama.2019.61687  Sayfa 0 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.