Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerin Korunması Ve Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı
A New Approach For Conservation Of Historical, Cultural And Natural Assets And Management: Çanakkale Battles Gallipoli Historical Site
Dilek Erden Erbey
doi: 10.14744/planlama.2018.40469  

2.
Mekânın Üretimi ve Lefebvre’nin Mekânsal Üçlü Kavramsallaştırmasının Görünürlüğü: Taksim Gezi Parkı Örneği
The Production of Space and the Visibility of Lefebvre’s Spatial Triad: The Case of Taksim Gezi Park
Pınar Yurdadön Aslan, Nuri Yavan
doi: 10.14744/planlama.2018.25338  

DERLEME
3.
Bir Planlama Örneği Olarak Köy Enstitüleri Deneyimi
Village Institutes Experience As A Planning Case Itself
Gül Şimşek, Cansın Mercanoğlu
doi: 10.14744/planlama.2018.32548   
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.