Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Mekânsal Planların Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Belirlenmesine Yönelik CBS Aracı Geliştirilmesi
Development of a GIS Tool for the Identification of Environmental Sustainability Performance of Spatial Plans
Emin Yahya Menteşe, Azime Tezer, Mehmet Demir
doi: 10.14744/planlama.2018.65002  Sayfa 0

2.
Türkiye’de bölgesel kalkınma ajanslarının 2010-2017 yılları arasında iklim değişikliğine yönelik faaliyetleri üzerine bir inceleme
A review of the climate change related activities of regional development agencies between 2010-2017 in Turkey
TANSEL ERBIL, ASLI ÖĞÜT ERBİL
doi: 10.14744/planlama.2019.59144  Sayfa 0

3.
Kartografik analiz ve rehberli gezi yöntemleriyle peyzaj değişiminin tespiti: İzmir Selçuk Örneği
Detection of landscape change with cartographic analysis and commented walk methods: The case of İzmir- Selçuk
Seher Demet Kap Yücel
doi: 10.14744/planlama.2018.94834  Sayfa 0

4.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kurumsal Kapasite Yaratmanın Önemi
The Importance of Institutional Capacity Creating in Urban Transformation Processes
Yavuzalp Tüfekçi, elif alkay
doi: 10.14744/planlama.2019.39358  Sayfa 0 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.