Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Zaman ve Mekân Kesitinde Sınırötesi Mirasların Dünya Mirası ile Karşılaştırmalı Analizi
A Comparative Analysis of Transboundary Heritages with World Heritage cross Time and Space
Seval Cömertler
doi: 10.14744/planlama.2020.54376  Sayfa 0

2.
Tekirdağ Kent Merkezinin “Yürünebilirlik” Açısından Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Araştırması
A Methodological Research In Evaluation Of “Walkability” Of Tekirdag City Center
Hatice Meltem Gundogdu, Elifnur Dinçer
doi: 10.14744/planlama.2020.50570  Sayfa 0

3.
Kent ve Kadın: Bir beden pratiği olarak mekana "açılmak" ve "kapanmak"
City and the Woman: “Opening” and “closing” to the space as a body practice
Selda Tunç Subaşi
doi: 10.14744/planlama.2020.05924  Sayfa 0

4.
İstanbul Basın Ekspres Aksı’nın Gelişme Ve Dönüşme Dinamikleri
Development and Transformation Dynamics of Istanbul Basın Ekspres Axis
Gülşen Pelin Olcay, Hilal Gözde Nurtekin
doi: 10.14744/planlama.2020.98853  Sayfa 0

5.
Tekerlekli Sandalye ile Ulaşılabilirliğin Yapı Grubu ve Kentsel Ölçekte İrdelenmesi: Eskişehir Odunpazarı Kentsel Sit Alanı ve Kurşunlu Külliyesi
Evaluation of the Accessibility with Wheelchair In Scale of Building Group and Urban Scale: Eskisehir Odunpazari Urban Site and Kursunlu Complex
Hasan Ünver, Orkun Alptekin
doi: 10.14744/planlama.2020.22590  Sayfa 0

6.
Arazi düzeninin Çanak Çömleksiz Neolitik (ÇÇN) Dönemdeki kökeni – Akarçay Tepe Plaka C (Nizip Eski Kenti)
The roots of land arrangement in the Pre-Pottery Neolithic Age – The Akarçay Tepe Plaque C (Nizip Old City)
Şirin Gülcen Eren, Emine Seda Arslan
doi: 10.14744/planlama.2020.98704  Sayfa 0

7.
Rant Etkisinde Zekeriyaköy: Çepere Yönelen Plan, Yatırım ve Kullanıcı Tercihlerine Dair Bir Araştırma
Zekeriyaköy Under Rental Impact: A Research on Plan, Investment and User Preferences at the Periphery
Evrim Töre, Elif Menteş
doi: 10.14744/planlama.2020.14622  Sayfa 0 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.