Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Bir Kentsel Dönüşüm Deneyimi: Kadifekale-Uzundere İkileminde Bireysel Öyküler Üzerine Düşünmek
An Urban Transformation Practice: Thinking About the Individual Stories Through the Kadifekale-Uzundere Dilemma
Elif Mutlu Kılıç, Aliye Emel Göksu
doi: 10.14744/planlama.2018.76476  

2.
Gömleğin Her Düğmesini Yanlış İliklemek: Artvin-Yusufeli Zorunlu Yeniden Yerleştirme Sürecinin Eleştirel İncelemesi
Buttoning all the Buttons Wrongly: Critical Inquiry on Artvin-Yusufeli Involuntary Resettlement Process
Ersin Türk, Gökhan Hüseyin Erkan
doi: 10.14744/planlama.2018.36854  

3.
İstanbul'da Afet Riski Yüksek İlçelerin Planlama Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Disaster Risky Districts in Istanbul for Planning Purposes
Ufuk Fatih Küçükali
doi: 10.14744/planlama.2018.30502  

4.
İpotekli Konut Kredilerinin Türkiye'de Finansallaşmaya Etkisi
The Impact of Mortgage Loans on the Financialization Process in Turkey
Ahmet Suvar Aslan, İclal Dinçer
doi: 10.14744/planlama.2018.62681  

5.
Şehircilik ve Kamusallık İlişkisinde Ekinsel Üretimin (Culturevatıon) Rolü ve Etkisi
The Role And Effect Of Culture Cultivation (Culturevation) In The Relationship Between Urbanism And Publicness
Adem Erdem Erbaş, Devran Bengü
doi: 10.14744/planlama.2018.85570  

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Yozgat’ın İmalat Sanayi Kümelenmesinin Lokasyon Katsayısı Yöntemiyle Dönemsel Incelenmesi (2006-2016)
Periodical Manufacturing Industry Clustering Analysis in Yozgat Using The Location Quotient Method (2006-2016)
Barış Ergen, Muhammed Özgür Oğuz
doi: 10.14744/planlama.2018.15870  

DERLEME
7.
Soylulaştırmaya karşı yerel limitler: dinamik teori
Local limits to gentrification: theory on the move
Dicle Kızıldere, Doç. Dr. Zeynep Günay
doi: 10.14744/planlama.2018.07830   
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.