Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Seka Kağıt Fabrikası Endüstriyel Mirasının Dijital Yöntemlerle Aktarılması
Digital Representation of Seka Paper Mill's Industrial Heritage
Üftade Muşkara, Oylum Tuncelli
doi: 10.14744/planlama.2019.36002  Sayfa 0

2.
“İmar Barışı” Düzenlemesinin Yerel Yönetimler Düzeyinde Etkilerinin Analizi
Analysis Of The Regulation Of “’Zonıng Reconciliation” At Level Of Local Government
Zeynel Abidin Polat
doi: 10.14744/planlama.2019.04796  Sayfa 0

3.
Yerel Siyasette Yerel Demokrasiyi Geliştirme Uygulamaları: Konsensus Tabanlı İşbirliği Geliştirme Örneği
Applications Of Local Democracy Development In Local Politics: Concensus Based Cooperation Development Example
Ümmühan Kaygısız
doi: 10.14744/planlama.2019.07078  Sayfa 0

4.
İstinat Duvarlarının Kent Kimlik Ögesi Olarak Değerlendirilmesi –Artvin Örneği
Evaluation of the retaining wall as Urban Identity Element – Case of Artvin
Zehra Eminagaoglu, HİLAL SURAT
doi: 10.14744/planlama.2019.48568  Sayfa 0

5.
Kentsel mekân organizasyonu ve sosyo-ekonomik yapı: Hiyerarşik kümeleme analizi kullanılan Grafik teorisi temelli ampirik bir çalışma
The organization of urban space and socio-economic characteristics: A graph theory-based empirical study using hierarchical cluster analysis
Edward Boampong, K. Mert Cubukcu
doi: 10.14744/planlama.2019.61687  Sayfa 0 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.