Adramytteion Ancient City Comprehensive Heritage Preservation Plan [Planning]
Planning. Ahead of Print: PLAN-74046 | DOI: 10.14744/planlama.2020.74046  

Adramytteion Ancient City Comprehensive Heritage Preservation Plan

Seher Başlık1, Mehmet Rıfat Akbulut2
1Mimar Sinan Fine Arts University, Department Of Informatics, Istanbul, Turkey
2Mimar Sinan Fine Arts University, Department Of City And Regional Planning, Istanbul, Turkey

Adramytteion Ancient City which is situated at the Gulf of Edremit in North Aegean shoreline of Ören neighbourhood of the town of Burhaniye of Balıkesir Province is one of archaeological sites and settlements where various cultures and civilisations from different periods are layered. Preservation of cultural heritage and permanence of archaeologic researches in such places with a continuum of habitation necessities more difficult and consideration of a variety of planning component. On the other hand, new approaches to preservation of cultural heritage in 21st century on international level and new principles and concepts particularly accentuate a comprehensive assessment of environments of historical, natural and cultural heritage values and modern development is not contradictory to preservation while these approaches integrates preservation of urban heritages with social and economical objectives. Here, new principles and concepts emerged from fresh approaches on international scale which brings important opportunities for places where a multitude of past cultures physically layered are tackled and discussed around the case of Adramytteion Ancient City Preservation Master Plan’s objectives and principles. Experience of the Preservation Plan which handles Ören/Adramytteion Archaeological Site with nearby cultural heritage values and current inhabitants of the site in a comprehensive way and adopts sustainability of archaeologic researches and cultural heritages as well as existing life of present neighbourhood is shared and discussed in order to provide a case of its own with almost considerable differences for preservation planners.

Keywords: Adramytteion, archaeological sites, preservation planning, cultural heritage


Adramytteion Antik Kenti Bütüncül Koruma Planı

Seher Başlık1, Mehmet Rıfat Akbulut2
1Mi̇mar Si̇nan Güzel Sanatlar Üni̇versi̇tesi̇, Enformati̇k Bölümü, Enformati̇k Anabi̇li̇m Dalı, İstanbul
2Mi̇mar Si̇nan Güzel Sanatlar Üni̇versi̇tesi̇, Mi̇marlık Fakültesi̇, Şehi̇r ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalı

Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Ören Mahallesi Adramytteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı Türkiye’de birçok örneğine rastlanan, farklı dönemlere ait kültür izlerinin tabakalaştığı yerleşme alanlarından biridir. Yerleşim sürekliliği gösteren bu tür arkeolojik sitlerde kültürel mirasın korunması ve bilimsel arkeolojik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi daha zor ve çok çeşitli koruma bileşenini değerlendirmeyi gerektirir. Ayrıca, 21. Yüzyılda uluslararası düzeyde yeniden şekillenen koruma bakış açısı, yeni ilkeler, kavramlar, tarihi, doğal ve kültürel çevrelerin bütüncül olarak ele alınması, çağdaş gelişmenin korunan miras değerlerinin karşıtı olmadığı vurgulanmakta, kentsel mirasın koruma hedefleri ile toplumsal ve ekonomik hedefleri bütünleştirmektedir. Farklı dönemlere ait kültür izlerinin tabakalaştığı yerleşme alanları için önemli açılımlar getiren uluslararası düzeyde koruma anlayışındaki yeni ilke ve kavramları, makalede Adramytteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı Koruma İmar Planı amaç ve ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Makale kapsamında Ören/Adramytteion Arkeolojik Sit Alanı ve yakın çevresinde kültür mirası ile günümüz yaşamının bütünsel olarak ele alan, gerek arkeolojik araştırma ve kültür mirasının, gerekse yerleşmedeki mevcut yaşamın sürekliliğini yani sürdürülebilirliğini benimseyen koruma planlaması deneyimi paylaşılmakta ve bir örnek olması amacıyla tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adramytteion, arkeolojik sit alanları, koruma planlaması, kültürel miras
Corresponding Author: Seher Başlık, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.