Dergi Hakkında - Planlama Dergisi

Dergi Hakkında

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın organı olan, Planlama Dergisi 1986 yılında yayın hayatına başlamıştır. Meslek dergisinin temel amacı; meslek üyeleri arasında, meslek etkinliğinin paylaşıldığı ve değerlendirildiği bir ortam sunmanın yanı sıra, akademiden aldığı destekle pratik ile kuram arasındaki ilişkinin kurulması ve güçlendirilmesidir.

Planlama Dergisi, yayın hayatına zaman zaman ara vermiş olmakla birlikte, 2003 yılı itibari ile yılda 4 sayı ile düzenli ve süreli bir yayına dönüşmüştür. Bu birikimin verdiği güç ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi öncülüğünde yürütülen dergi çalışmalarında öncelikli hedef, 2013 yılı itibariyle Planlama Dergisini hakemli dergi statüsünde çeşitli indekslerce taranan, planlama alanında saygın bir yayına dönüştürmek olmuştur. 2013 yılından beri TÜBİTAK tarafından ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı listesinde “ulusal hakemli dergi” statüsüne alınan dergi, 2013 yılı sayılarından itibaren Ulrich’s ve Avery (Index), 2015 yılı sayılarından itibaren Web of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve 2017 sayılarından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.

2013 yılından itibaren yılda 3 kez yayınlamaya başlayan Planlama Dergisi, planlama, tasarım, kent sosyolojisi ve kentsel ve bölgesel çalışma alanlarında bilimsel ve tarafsız bir yayın olma hedefini başarıyla gerçekleştirmiştir. Her geçen gün meslektaşlar ve araştırmacılardan gelen başvuru sayısı artarken; alanında uzman hakem kurulumuz da genişlemekte ve büyük bir özveriyle yoğun emek harcayarak yazıların değerlendirme süreçlerinde önemli katkılar sunmaktadır.

Planlama Dergisi’ne makale başvuruları çevrimiçi olarak kabul edilmekte olup, Dergisi’nin web sayfasında (www.planlamadergisi.org / www.journalofplanning.org / www.jplanning.org) “çevrimiçi makale gönder” ya da “journal agent” sekmesini kullanarak makale başvurusu yapılabilir. Bu bağlamda, kentsel ve bölgesel çalışma alanlarından orijinal makalelerinizi, araştırma özetlerinizi, kitap incelemeleri ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşlerinizi; meslektaşlarımıza ve tüm okurlarımıza ulaştırmak üzere yayın kurulumuza iletebilirsiniz.

Planlama Dergisi Yayın Kurulu

Ücretler
Makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.